Skip to main content

Istraživanje: Mladima važna ideologija partija za koje glasaju

Građani 19. maj 2022.
2 min čitanja

Smatraju da se stranke ne pridržavaju svojih opredeljenja

Polovini mladih u Srbiji važna je ideologija stranaka za koje glasaju, još trećini je ona delimično bitna pri odabiru, ali većina smatra da se stranke ne pridržavaju svojih statutarnih i programskih ideoloških opredeljenja, pokazalo je istraživanje koje su sproveli studenti druge godine Fakulteta političkih nauka (FPN).

Istraživanje “Stavovi mladih o ideološkim pravcima u Srbiji” je pokazalo da je mladima najlakše bilo da ideloški odrede partije i pokrete kao što su Ne davimo Beograd, gde je polovina ispitanika rekla da se nalaze na levoj strani spektra, a kao izrazito desno orijentisane 60 odsto ispitanika izdvojilo je Pokret obnove Kraljevine Srbije i Dveri.

“Partije poput Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke Srbije i Stranke slobode i pravde mladi su teže određivali, odnosno, ove partije za njih predstavljaju pre mešavinu desnog ili levog centra ili, čak najčešće, partije koje se mogu definisati i kao ‘catchall’ partije“, naveli su autori istraživanja.

Mladi se često identifikuju sa nekom ideologijom, a istraživanje je pokazalo da su to u najvećoj meri feminizam, nacionalizam, socijalizam i patriotizam, kao i da sličan broj ispitanika, po više od 30 odsto, ima suprotne stavove da li je nužno ili ne da se zastupa više od jedne ideologije.

Istraživanje je sprovedeno onlajn i terenskim anketiranjem, a u njemu je učestvovalo 776 ispitanika starosti od 15 do 30 godina, sa cele teritorije Srbije u periodu od 16. aprila do 3. maja 2022. godine.

Više od 41 odsto mladih istaklo je da kao glavni izvor informisanja koristi internet novine i portale, dok su štampani mediji glavni izvor informisanja za 0,8 odsto ispitanika.

Skoro 90 procenata mladih u tom istraživanju ne pripada nijednoj partiji ili pokretu, što može da pokaže i da su mladi često apolitični i ne teže ka participaciji u trenutno postojećim partijama i pokretima u Srbiji, zaključili su autori istraživanja.

(Beta, foto: Pixabay)