Skip to main content

Impresum

Izdavač: Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sutjeska 2, 21000 Novi Sad
Za izdavača: Ana Hegediš, izvršna direktorica
Zamenici glavne i odgovorne urednice: Dinko Gruhonjić, Csaba Pressburger (urednik Autonomije na mađarskom jeziku)
Redakcija: Darko Šper, Dalibor Stupar, Branislava Opranović,
Stalni saradnici: Laslo Vegel, Teofil Pančić, Pavle Radić, Dragan Bursać, Boris Pavelić, Tamara Nikčević, Andrej Nikolaidis, Tihomir Novak, Snežana Miletić