Skip to main content

Impresum

Izdavač: Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad

Za izdavača: Slađana Gluščević, predsednica Upravnog odbora NDNV-a

Glavna i odgovorna urednica portala Autonomija: Branka Dragović Savić

Zamenici glavne i odgovorne urednice: Dinko Gruhonjić, Darko Šper

Kontakt: ndnvns@gmail.com

Redakcija: Dalibor Stupar, Ivana Gordić Perc, Svetlana Paramentić, Aleksandar Bugarin, Petar Alimpijević

Stalni saradnici: Laslo Vegel, Teofil Pančić, Pavle Radić, Zlatko Jelisavac, Dragan Bursać, Boris Pavelić, Andrej Nikolaidis, Tihomir Novak, Branislava Opranović, Arpad Vicko, Boris Varga