Skip to main content

FAMa: Obezbediti pravo na pristupačan i legalan abortus svugde u Evropi

Građani 18. мај 2024.
< 1 min čitanja

“Radikalni globalni konzervativizam već organizuje i plaća pokrete i akcije civilnog društva koje se protive slobodi rađanja”

Godišnja konferencija Regionalne feminističke antifašističke mreže (FAMa) okupila je u Ljubljani više od 50 aktivistkinja i stručnjakinja kako bi se sagledalo stanje reporoduktivnih i seksualnih prava žena u regionu i dala podrška pravu žena na abortus.

Na konferenciji je predstavljen i tekst podrške te mreže evropskoj građanskoj inicijativi za bezbedan i pristupačan abortus za sve žene u EU.

“Milioni žena širom EU i dalje nepotrebno rizikuju svoje živote i zdravlje sa prekidom trudnoće, jer je legalan, bezbedan, pristupačan abortus zabranjen, nepristupačan ili preskup”, rečeno je na konferenciji.

Dodali su da je ova inicijativa takođe od suštinskog značaja za sve žene na Balkanu, kao i za žene u Hrvatskoj i Sloveniji, gde “radikalni globalni konzervativizam već organizuje i plaća pokrete i akcije civilnog društva koje se protive slobodi rađanja”.

“Inicijativu za pristupačan abortus i kontracepciju za sve žene u EU takođe vidimo kao neophodan i dobrodošao pritisak na vlade u našim zemljama da prestanu da ignorišu naše zahteve, da nam u potpunosti vrate osvojeno pravo da slobodno odlučujemo o rađanju”, navodi se u tekstu .

Taj tekst je upuće i Evropskoj komisiji i Evropskom savetu.

“Očekujemo da će uspeh ove građanske inicijative u EU doprineti da se i naša reproduktivna i seksualna prava uključe među ona pitanja koja moraju biti rešena u procesu pristupanja EU, kako bi svaka buduća zemlja članica dostigla visok nivo zaštite ženskih ljudskih prava“, piše u tekstu.

Konferencija se održava u u Ljubljani od 17. do 19. maja 2024.

(Autonomija, foto: FAMa)