Skip to main content

Bivši vlasnik ATP Vojvodine: Vrhovni kasacioni sud dve godine ne donosi odluku po tužbi

Lokalne samouprave 06. jul 2021.
< 1 min čitanja

Bivši vlasnik Auto-transportnog preduzeća (ATP) „Vojvodina“ Ilija Dević rekao je danas da Vrhovni kasacioni sud dve godine ne donosi odluku po tužbi za nadokanadu štete zbog propale investicije od 30 miliona evra u to preduzeće, a zbog neispunjenja ugovora Grada Novog Sada.

„Vrhovni kasacioni sud više od dve godine ne donosi nikakvu odluku po tužbi za reviziju oko nadoknade štete za ulaganje od 30 miliona evra, a zbog neispunjavanja ugovorne obaveze grada Novog Sada da sadašnu autobusku stanicu izmesti u novoizgrađeni objekat“, rekao je Dević za Betu.

Dodao je da je sudija izvestilac u tom predmetu Zorana Delibašić u aprilu ove godine postala član Visokog saveta sudstva, a da je od preostala dva člana, predsednica tog veća Vesna Popović otišla u penziju.

Dve nedelje po odlasku Popović, prema rečima Devića, „predmet ATP Vojvodina“ je otišao u odeljenje sudske prakse u tom sudu, odnosno na usaglašavanje sa presudama koje su ranije donete u sličnim sudskim postupcima i još se ne donosi nikakva odluka.

Dević je preduzeće ATP Vojvodinu kupio na aukciji 2004. godine i u prvoj godini ispunio investicioni plan, proširio delatnost i, uz postojećih 300, zaposlio još 200 radnika bez državnih subvencija.

„Na osnovu ranije donetog Generalnog urbanističkog plana za Novi Sad sklopio sam ugovor sa tadašnjim gradskim vlastima. Moja obaveza je bila da izgradim novi savremeni objekat autobuske stanice sa pratećim sadržajima, dok Grad nije imao nikakva ulaganja osim obaveze da po dobijanju upotrebne dozvole izmesti saobraćaj sa postojeće autobuske stanice na novu lokaciju“, rekao je Dević.

Tu obavezu Grad, prema njegovim rečima nije ispoštovao, pa preduzeće nije moglo da posluje pod teretom kredita i uveden je stečaj.

Dević je zbog toga podneo tužbu i vodi više sporova za nadoknadu štete, ali se sudski postupci vode godinama, a imovina preduzeća se rasprodaje.

(Beta)