Skip to main content

Narodna stranka: U Srbiji 2.300 divljih deponija đubreta, požari bukte, a vlast ne radi ništa

Info 06. jul 2021.
< 1 min čitanja

Narodna stranka je danas saopštila da su lokalna i državna vlast najodgovornije za učestale požare na deponijama smeća, jer ne funkcioniše sistem za upravljanje otpadom pošto su u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci „privatni interesi ljudi na vlasti važniji od interesa građana“.

Navedeno je da je u Srbiji „niklo čak 2.300 divljih deponija“ i da u mnogim gradovima ne postoje regionalne deponije otpada, čijim bi se uspostavljanjem smanjio broj „divljih deponija“.

„Neophodno je i razvrstavanje smeća tamo gde nastaje, odnosno u domaćinstvima, lokalima, prodavnicama… da bi upravljanje otpadom bilo ekološki i ekonomski prihvatljivije“, navodi se u saopštenju Odbora Narodne stranke za zaštitu životne sredine.

„Spremnost i volja građana da u sklopu svog domaćinstva razvrstavaju komunalni otpad i samostalno odnose na reciklažu, finansijski su neisplativi i skupi ako nema sistemskog rešenja. Danas se u Srbiji reciklira tek oko pet odsto ukupnog komunalnog otpada. Zato je neophodna podrška države, koja će ozbiljno sprovoditi zakone“, ukazala je Narodna stranka.

U saopštenju piše da je svaki požar na deponiji posledica ljudskog faktora i da je šteta „nemerljiva“, jer je narušen kvalitet i životne sredine i javnog zdravlja.

Odbor Narodne stranke za zaštitu životne sredine ukazuje i na važnost ispravnog odlaganja medicinskog otpada, naročito sada, tokom epidemije koronavirusa, kada je povećana upotreba maski i rukavica.

Lekovi koje građani imaju kod kuće, a istekao im je rok trajanja, ne treba da se bacaju u kontejnere za smeće i stižu na deponije, već u posebne kontejnere u apotekama, upozoreno je u saopštenju.

(Beta)