Skip to main content

WWF i Udruženje za zaštitu velike droplje: Alarmantno stanje u Specijalnom rezervatu

(Pod) razno 25. nov 2021.
2 min čitanja

Svetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) i Udruženje za zaštitu velike droplje su danas upozorili na „alarmantno stanje“ u Specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“, na području opština Kikinda i Čoka.

U saopštenju je navedeno da u tom rezervatu „više od osam meseci čuvarska služba ne funkcioniše i ne pruža osnovnu zaštitu ovoj kritično ugroženoj vrsti ptice na njenom poslednjem staništu u Srbiji“.

Navedeno je da je taj rezervat osnovan 1997. u cilju očuvanja jedine preostale populacije velike droplje u Srbiji i da je njegovo upravljanje tada povereno Lovačkom udruženju „Perjanica“ iz Mokrina.

Rezervat je dodatno proširen Uredbom vlade Srbije iz 2018. a njegova površina je oko 6.800 hektara.

Apelovano je na državne i pokrajinske organe, da hitno obezbede funkcionisanje čuvarske službe u rezervatu „Pašnjaci velike droplje“ i da pokrenu postupak izmene upravljača.

Udruženje za zaštitu Velike droplje i WWF Adria su u saopštenju izrazili spremnost da sa svojim kapacitetima pomognu u ovim procesima.

Predstavnica Udruženja za zaštitu velike droplje. Anita Sučić iz je navela da ni posle tri godine od proširenja rezervata, „nadzor čuvarske službe na prostornim celinama Siget i Kočovat nije uspostavljen“.

Navela je i poslednjih osam meseci ne postoji nikakav nadzor ni na prostornoj celini Jaroš, koja je stanište velike droplje.

Dodala je da, iz Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode i Pokrajinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine, nisu odgovarali na prethodna obraćanja udruženja.

„Poslednja obraćanja bila su zvanična, putem prijava za nezakonito uzurpiranje preko 200 hektara unutar rezervata, na koja očekujemo zvanične odgovore“, rekla je ona.

U saopštenju je navedno da se stanje populacije velike droplje stalno pogoršava, te da je „poslednje šepurenje (svadbeni ples mužjaka) u rezervatu zabeleženo 2017, a prisustvo mužjaka 2018“.

„Od tada se nacionalna populacija sastoji od svega osam jedinki ženskog pola, dok je pri osnivanju rezervata brojnost procenjivana na oko 30 jedinki“, dodaje se u saopštenju.

Ukazano je i da su „droplje izložene uznemiravanju i direktnom uništavanju staništa za potrebe širenja poljoprivrednih površina, kao i sa raznim aktivnostima poljoprivrednika i lovaca“.

U saopštenju je ukazano da je „alarmantna situacija u rezervatu posledica toga što upravljač nema zakonom predvidjeni broj čuvara“ kao ni aktivno stručno lice koje prati situaciju i organizuje stručni rad.

Navedeno je i da „ne postoji bilo kakva volja upravljača da se uključi u brojne medjunarodne i nacionalne inicijative za zaštitu velike droplje ili prirode i time unapredi kapacitete i zaštitu rezervata“.

Velika droplja je prepoznata kao vrsta od posebnog interesa za zaštitu na području EU i nalazi se na prvom aneksu EU Direktive o pticama kao strogo zaštićena vrsta.

(Beta, Foto: Udruženje za zaštitu velike droplje)