Skip to main content

Švedska sa 5,5 miliona evra povećava podršku civilnom sektoru i lokalu

Info 16. feb 2021.
2 min čitanja

Švedska povećava podršku civilnom sektoru i lokalnim samoupravama u Srbiji sa više od 5,5 miliona evra, saopštila je danas Ambasada Švedske.

“Švedska i Srbija imaju dugogodišnju i snažnu saradnju u oblastima razvoja civilnog društva, lokalne samouprave i jačanja demokratije. Za Srbiju je od izuzetne važnosti da izgradi svoje kapacitete za ispunjavanje standarda Evropske unije o demokratiji, ljudskim pravima i lokalnoj administraciji i da omogući njihovu primenu na nacionalnom nivou”, ističe se u saopštenju.

Ambasador Švedske Jan Lundin je kazao da civilno društvo ima važnu ulogu u monitoringu i promovisanju reformskih napora.

“Švedska dodatnim sredstvima nastavlja višegodišnju saradnju sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Centrom Ulof Palme (OPC) i Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) kako bi podržala reformske napore Vlade Srbije i promovisala demokratizaciju, transparentnost i odgovornost, kao i EU integracije”, rekao je on i dodao da nastavak pomoći Švedske organizacijama civilnog društva iznosi oko tri miliona evra.

Švedska je odobrila i dodatnu novčanu pomoć razvoju lokalne administracije u Srbiji, kroz projekat koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU”, a ukupna vrednost dodatnog ugovora je oko 1,2 miliona evra.

Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) potpisala je sporazum sa Nacionalnom asocijacijom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) o podršci u sprovođenju projekta “Efikasne javne nabavke u službi ekonomskog razvoja” sa ukupnim budžetom od 1,36 miliona evra.

“Cilj projekta je promocija demokratskog upravljanja kroz podršku u uspostavljanju transparentnog i odgovornog sistema javnih nabavki i nadzora nad njima, poboljšanje upravljanja javnim finansijama i podsticanje okruženja za rast predvođen privatnim sektorom”, rekao je šef odeljenja za razvojnu saradnju u ambasadi Švedske Ula Anderson (Ola Andersson).

On je pojasnio da će posebna pažnja biti posvećena uvođenju ekoloških kriterijuma u postupke javnih nabavki da bi se razvili kapaciteti za “zelene nabavke” koje uključuju energetsku efikasnost, kao i obukama službenika za javne nabavke na lokalnom nivou.

Kao jedan od navećih bilateralnih donatora Švedska pomaže Srbiji približavanju EU i ispunjenju njenih standarda sa više od 12 miliona evra godišnje, navodi se u saopštenju Ambasade Švedske.

(Beta)