Skip to main content

Otvorena Zimska škola ‘Rod i nasilje’ na Univerztetu u Novom Sadu

Vojvodina 19. феб 2024.
2 min čitanja

"Program Zimske škole obuhvatiće 17 interaktivnih predavanja i panel diskusiju o rodu i nasilju"

Danas je na Univerzitetu u Novom Sadu otvorena Zimska škola „Rod i nasilje“, koja je okupila više od 40 studentkinja i studenata iz regiona (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska).

Kako navode na Univerzitetu, cilj Škole je da kroz interaktivna predavanja osvetli veze između roda i različitih oblika nasilja kojima su žene, ali i druge društveno osetljive grupe izložene, osvrćući se na širi društveni kontekst.

„Učesnice i učesnici Škole će pored usvajanja novih znanja i učestvovanja u diskusijama, imati priliku da se umreže i uspostave saradnju sa mladima sa područja Balkana“, dodaje se.

Polaznici Zimske škole „Rod i nasilje“, foto: Univerzitet u Novom Sadu

Reč je o projektu koji se realizuje sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, kao i osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

„Polaznice i polaznici će nakon završetka petodnevnog programa birati jednu od tema iz oblasti roda i nasilja, te će uz mentorsku podršku pisati rad, od kojih će tri najbolja biti i novčano nagrađena“, navodi se u saopštenju.

Ideja Škole je da otvori prostor za zajedničko promišljanje o tome šta mi – kao pojedinci i društvo – možemo da uradimo kako bismo prevazišli „kulturu ćutanja“ ili „kulturu poricanja“ koja okružuje rodno zasnovano nasilje, te kako bismo mogli da doprinesemo stvaranju društva u kojem bi različiti oblici rodno zasnovanog nasilja bili minimizirani, ako ne i iskorenjeni.

Program Zimske škole obuhvatiće 17 interaktivnih predavanja i panel diskusiju o rodu i nasilju, kroz teme kao što su veze između pola i roda, tela i odnosa moći, patrijarhat, seksualnost, nasilje u privatnoj i javnoj sferi, diskriminacija, pravo, invaliditet, kao i reprezentacija roda i nasilja u jeziku, književnosti i medijima.

Škola će trajati do 23. februara, a zajednički je organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Laboratorija za istraživanje roda u okviru Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa TPO fondacijom u Sarajevu i Univerzitetskim džender resursnim centrom (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu, uz podršku regionalnog projekta UNIGEM.

(Autonomija, foto: Univerzitet NS)