Skip to main content

Narodni pokret “Jugosloveni” – jugoslovenstvo može biti katarza za zla počinjena u ratovima devedesetih

Građani 30. jul 2022.
2 min čitanja

Jačanje jugoslovenske nacionalne svesti i jugoslovenske zajednice u bivšim jugoslovenskim republikama, kao i  motivisanje i ohrabrivanje građana i građanki da se na predstojećem popisu stanovništa izjasne kao Jugosloveni – to su motivi za postojanje Narodnog pokreta Jugosloveni, čije plakate smo nedavno videli i na ulicama Novog Sada.

Predsednik Glavnog odbora Narodnog pokreta Jugosloveni Đorđe Škorić objašnjava za Autonomiju da je pokret nastao kao težnja nekolicine ljudi da promovišu ideju jugoslovenstva, koja postoji već vekovima i koja je imala visoke intelektualce svoga doba među zagovornicima.

Kao što znamo, pitanje Jugoslavije se na tlu bivših republika često stigmatizuje, a nacionalistička ideologija je sve učinila da uništi ideju “bratstva i jedinstva” jugoslovenskih naroda i narodnosti, na kojoj je počivala Druga Jugoslavija.

Đorđe Škorić navodi da je istorijski revizionizam doveo do povampirenja četničke ideologije u Srbiji i sličnih retrogradnih ideologija u drugim bivšim jugoslovenskim republika.

“Kad pogledate ko danas piše te revizionističke knjige, primetićete da su vodeći autori inženjeri mašinstva, elektrotehničari i filozofi, u svakom slučaju osobe koje nemaju veze sa istorijom kao naukom. Pravi istoričari, čak i oni skloni revizionizmu, daleko su oprezniji u ocenama i analizi. Srećom, svesni smo slabljenja tog diskursa budući da revizionističko-nacionalšovinistička strana nema istorijski validne dokaze za tvrdnje”, kaže Škorić.

Aktivisti Narodnog pokreta Jugosloveni već godinama rade na promociji kulture Jugoslavije i jugoslovenstva, a svoje drugove i drugarice, odnosno članove, imaju širom nekadašnje zajedničke velike države.

Škorić kaže da ovaj pokret od svih drugih organizacija izdvaja činjenica da se oni jedini bave  jugoslovenstvom, a ne pukim održavanjem sećanja na „neka lepša vremena“.

Dodaje da im rad u Srbiji najviše otežava onaj deo društva koji zagovara tezu “Srpskog sveta”, te je normalno da organizacija koja zastupa tekovine bratstva i jedinstva u takvom okruženju ima problema.

Naročito u poslednje vreme, u Srbiji svedočimo sve većem broju omladinskih organizacija i pokreta koji deluju na polju ekstremne i krajnje desnice, a čija su načela antijugoslovenstvo i promocija ideologije četništva.

Predsednik Glavnog odbora Narodnog pokreta Jugosloveni kaže da mladi moraju naučiti da je izgradnja jednog normalnog društva moguća i danas, te da su nacionalističke ideje pogrešne i pogubne.

“Postoji deo omladine koji poštuje zastavu sa petokrakom više nego oni koji su pod tom zastavom živeli i stekli znanje i zvanje. Postoji i onaj, nemali deo, zavedene omladine koji je odrastao slušajući nacionalističke bajke, a na čijoj edukaciji svi moramo da radimo ako hoćemo da stvorimo progresivno društvo. Mi i slične organizacije smo tu da, svojim jugoafirmativnim tekstovima, pokažemo i dokažemo da je socijalistička Jugoslavija najveće civilizacijsko dostignuće Južnih Slovena”, kazao je on.

Na pitanje u kojoj količini pitanje Jugoslavije i dalje „ujedinjuje“, narode nekadašnje države, Škorić odgovara da je pitanje Jugoslavije i jugoslovenstva zajednički činilac koji spaja narode nekadašnje države i može da bude jedan vid katarze za velika zla počinjena u ratovima devedesetih.

Tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, na teritorijama nekadašnjih država Jugoslavije počele su postepeno, a potom i agresivno da se kreiraju različiti nacionalistički narativi, koji su kasnije bili i okidač za krvoprolića i ratove koji su usledili devedesetih godina prošlog veka. Danas svedočimo sve većoj zastupljenosti istorijske revizije, koja ima intenciju da u potpunosti demonizuje Jugoslaviju.

Aleksandar Bugarin (Autonomija)