Skip to main content

Na promenu pola čeka 200 pacijenata

Aktuelno 20. jul 2011.
< 1 min čitanja

Ovi zahvati, kao i „priprema“ za operaciju koja traje najmanje godinu i po dana, obavljaće se o trošku osiguranja, isključivo iz medicinskih razloga. Trenutno oko 200 pacijenata čeka da se uz pomoć hormonske terapije i skalpela transformišu iz muškog u žensko telo, ili obrnuto. Ovim se, pod uslovom da predložene izmene budu usvojene, osobama sa problemima polnog identiteta omogućava da ostvare neka od osnovnih ljudskih prava: na identitet i na zdravstvenu zaštitu. U naredne dve-tri godine, za operaciju će biti spremno 50 pacijenata. U poslednje dve decenije u Srbiji je pol promenilo više od 150 osoba. One su to same plaćale, jer je takav zahvat dosad ubrajan među vanstandardne medicinske usluge. Prva operacija promene pola u Srbiji urađena je 1989. Prema nekim statistikama, na 100.000 stanovnika od dva do četiri promene pol.

(B92)