Skip to main content

Kosovska škola – prostor za dijalog među mladima

Autonomija 27. dec 2021.
3 min čitanja

U periodu od januara do marta naredne godine biće održan novi ciklus Kosovske škole, koju realizuje organizacija Heartefact. U pitanju je program namenjen mladima sa Kosova i iz Srbije, koji imaju želju da prošire svoja znanja o temi kosovsko-srpskih odnosa i koji žele da se njihova mišljenja i perspektive promene.

Program Kosovska škola pokrenut je 2019. godine, a od tada se svake godine organizuje po tri ciklusa škole.

Kako objašnjava menadžerka programa Vana Filipovski iz organizacije Heartefact, jedan ciklus škole podrazumeva edukaciju i kulturnu razmenu sa 10 učensika sa Kosova i iz Srbije koji pohađaju onlajn školu, imaju studijske posete Beogradu i Prištini, a sve u cilju realizovanja zajedničke projektne saradnje.

“Program je nastao iz potrebe da se stvori novi prostor za dijalog među mladima o pitanjima o kojima se u zemlji retko raspravlja na konstruktivan način, u ovom slučaju to su pitanja odnosa između Kosova i Srbije”, napominje Filipovski za Autonomiju.

Ona navodi da se sam program sastoji se iz tri dela. Prvi deo podrazumeva onlajn školu u kojoj predavanja drže analitičari, politički aktivisti, antropolozi, novinari i pravnici sa iskustvom iz različitih oblasti. Agenda je podeljena na 4 glavne teme: istorijske perspektive i suočavanje s prošlošću, tranziciona pravda i pomirenje, političke i društvene perspektive odnosa i uloga medija u stvaranju novih narativa između Kosova i Srbije.

Kako dodaje, pored predavanja, polaznici tokom trajanja programa sa mentorima razvijaju svoje ideje i predloge za projekte koji pružaju mogućnost za potencijalnu dalju zajedničku saradnju.

U drugom delu programa, učesnici iz Srbije posećuju Prištinu, a učesnici sa Kosova Beograd. Polaznici imaju ukupno osam poseta u trajanju od četiri dana u oba grada, a tamo imaju priliku da se upoznaju i razmene ideje sa političkim i građanskim liderima, organizacijama i institucijama. Na kraju, učesnici realizuju svoje projektne ideje u grupama.

“Projekti na kojima učesnici rade imaju za cilj da kritički promišljaju neka od pitanja u kontekstu odnosa Kosova i Srbije ili da im doprinesu”, kaže Filipovski.

Svaka grupa iznosi svoje ideje i svi učesnici odlučuju koji projekti dobijaju sredstva i priliku za realizaciju.

Samim tim što je potrebno motivaciono pismo za učešće u programu, Vana Filipovski ocenjuje da je najčešća motivacija mladih za učešće u ovom programu upravo želja za upoznavanjem kulture, tradicije i načina života vršnjaka iz susedne zemlje.

“Kako ovaj program uključuje i već pomenutu onlajn školu, mladi žele da budu deo ovog programa i zbog edukativnog sadržaja koji ona nudi. Za njih ovo predstavlja priliku i da čuju drugu stranu priče, da saznaju određene činjenice vezane za kosovsku konflikt i da u celokupnom tom procesu nauče nešto novo što im omogućava i lični razvoj i napredak”, ukazuje ona.

Prema njenim rečima, uspešnost programa ocenjuju upravo utisci polaznika, koji neretko preporučuju svojim prijateljima i poznanicima da se prijave na naredni ciklus.

“O njihovim utiscima svedoči i činjenica da često svojim prijateljima i poznanicima preporučuju da se prijave i uzmu učešće u Kosovskoj školi. Naravno, postoje i situacije kada određeni polaznici jednostavno zbog same tematike programa ne ostanu do kraja uključeni u isti, ali to nisu tako česte situacije. Mi se stalno trudimo da angažujemo nove predavače i da posete Beogradu i Prištini učinimo što zanimljivijim i edukativnijim, a u tome nam dosta pomažu i bivši polaznici koji na kraju svojeg učešća popunjavaju evaluacije i iskreno nam govore o svojim iskustvima tokom učešća u programu”, napominje Filipovski.

Ona smatra da se time što ovaj program omogućava da se mladi međusobno upoznaju i da uvide sličnosti koje imaju, pravi jedan važan korak ka boljoj budućnosti.

“Neophodno je da se pruži prilika da nove generacije ponude svoje ideje, da ukažu na ključne probleme s kojima se suočavaju i da se podstaknu da kritički razmišljaju o stvarima koje su važne za njihov život. Ovaj, a i slični projekti, doprinose da se ukaže na postojanje i reprodukciju određenih narativa mržnje u javnom diskursu, pa samim tim oni služe i kako bi se ti narativi dekonstruisali. To je važan korak ka uspostavljanju boljih odnosa“, poručuje Filipovski.

Projekat Kosovske škole realizuje Heartefact, a finansira Nacionalna zadudžbina za demokratiju.

Sanja Kosović (Autonomija)

Tekst je objavljen uz podršku regionalnog projekta jačanja mehanizama tranzicione pravde koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Sadržaj teksta je isključivo odgovornost portala Autonomija i ne odražava nužno stavove Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) ili Vlade Ujedinjenog kraljevstva.