Skip to main content

CEP: Građani Srbije ne veruju lokalnim vlastima

Info 12. avg 2021.
2 min čitanja

Svaki drugi građanin Srbije zadovoljan je pružanjem usluga lokalnih samouprava, dok samo pet odsto građana smatra da se zapošljavanje službenika u opštinskoj ili gradskoj upravi vrši isključivo na osnovu kvalifikacija i sposobnosti, pokazuje istraživanje koje je sproveo Centar za evropske politike (CEP).

“Konkretno, rezultati pokazuju da je polovina građana pretežno zadovoljna uslugama koje pruža njihova opštinska ili gradska uprava, kao što su usluge izdavanja izvoda iz matične knjige rođenih ili knjige državljana, prava na socijalnu zaštitu, građevinske dozvole, potvrde za upis deteta u školu, i slično. S druge strane, 40 odsto građana izražava nezadovoljstvo pružanjem istih usluga”, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli u tom Centru, građani najviše problema imaju sa prebacivanjem nadležnosti i odgovornosti, davanjem različitih informacija i uputstava, “šetanje” od kancelarije do kancelarije, zahtevi za pribavljanje još papira i zatvorenim vratima.

“Čak 80 odsto građana, među kojima ima i onih koji su zadovoljni samim uslugama lokalne uprave, smatra da nema dovoljno mogućnosti da iskaže svoje mišljenje ili iskustvo u vezi sa uslugama koje im pruža lokalna uprava”, ističe se u istraživanju.

Ispitanici su se često osvrtali i na komunalne probleme, poput seče drveća, vodosnabdevanja, nedostatka parking mesta, problema sa strujom i prevozom, ali većina njih se nikada nije obratila lokalnim institucijama povodom tih problema, smatrajući da – ili nisu dovoljno kompetentni, ili osećaju da šta god radili, nema boljitka.

“Pored toga, zabrinjava podatak da samo 5 odsto građana smatra da se zapošljavanje službenika u opštinskoj ili gradskoj upravi vrši potpuno na osnovu kvalifikacija i sposobnosti, dok čak 82 odsto građana smatra da se službenici zapošljavaju potpuno (54 procenta) ili donekle (28 procenta) na osnovu političkih i ličnih veza. Za kraj, važno je pomenuti da su građani često rezervisani i bojažljivi da podele svoja iskustva”, rečeno je u saopštenju.

Anketa je sprovedena u okviru inicijative “Pratim JA”, tokom juna i jula ove godine, a realizovano je 25 javnih akcija i anketirano je preko 1.200 građana širom Srbije, o njihovim stavovima i iskustvima sa lokalnom upravom.

(Beta, foto: Centar za evropske politike)