Skip to main content

U proteklih 10 godina skoro 300 žena ubio partner ili član porodice

Ogledalo 17. feb 2022.
< 1 min čitanja

U poslednjih 10 godina 298 žena u Srbiji ubio je partner ili drugi član porodice.

Ovo pokazuju godišnji izveštaji Autonomnog ženskog centra, organizacije koja se bavi pravima žena i prevencijom nasilja nad ženama, od 2012. do 2021. godine.

Moguće je da je broj ubijenih žena i veći budući da možda ne dospeju svi slučajevi u medije, a nije moguće utvrditi koliko žena umre od posledica dugogodišnjeg trpljenja nasilja, navodi se u poslednjem izveštaju iz 2021. godine, kada je zabeleženo 20 slučajeva femicida u porodičnom kontekstu.

Godinu dana pre dolaska na vlast Srpske napredne stranke sa koalicionim partnerima, Srbija je donela Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima.

Ona je, međutim, prestala da važi 2015. godine. Vlada Srbije je 2017. odbila da usvoji predlog Zaključka o izradi nove strategije, zbog navodnog preklapanja nadležnosti Ministarstva pravde i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Vlada Srbije je konačno usvojila strategiju u aprilu 2021. godine, sa periodom važenja do 2025.

U međuvremenu, 2016. godine, donet je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Prema izveštaju AŽC o njegovoj primeni, policija je u 2020. registrovala za 8,8 odsto više „rizičnih događaja“ nego u prethodnoj godine.

Takođe, registrovano je povećanje prekršaja hitnih mera za 5,9 odsto, kao i ukupno povećanje broja učinilaca koji ponove nasilje u porodici za 10,5 odsto u odnosu na 2019. godinu, što „potvrđuje da su prijavljeni događaji nasilja bili ozbiljniji/rizičniji“, navodi se u izveštaju.

(N1, foto: Pixabay)