Skip to main content

Spremo: I poslanik Martinović pomenut u dokumentu Brisela

Aktuelno 03. јун 2021.
2 min čitanja

I ovaj put se skreće pažnja da je neophodno da se ubrzaju reforme u cilju obezbeđivanja nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija i rešavanja ratnih zločina.

To kaže za Danas Jovana Spremo, savetnica za pitanja EU integracija u Komitetu pravnika za ljudska prava (YUCOM), komentarišući ocene iz novog polugodišnjeg izveštaja Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.

Ocene iz tog dokumenta prvi je javno objavio portal Radio slobodna Evropa. Kako naglašava naša sagovornica, navedeni dokument ima novi format.

–Prvi put se konstatuje činjenično stanje u odnosu na preporuke iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije, odnosno koliko se radi na njihovom ispunjavanju u poslednjih šest meseci. Takođe, ističe se da su pojedine ocene blaže jer se gleda u odnosu na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23, ali se isto tako prvi put jasno skreće pažnja na originalne rokove kod aktivnosti koje još nisu otpočele, a sa kojima se ozbiljno kasni. Takav je slučaj sa usvajanjem Strategije ljudskih resursa u pravosuđu, izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, uspostavljanjem procedura za konsultovanje u pogledu nacrta zakona sa Savetom za borbu protiv korupcije, izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, precizira ona.

Prema rečima Jovane Spremo, kritikuje se i kašnjenje sa izmenama Ustava, jer to utiče i na kašnjenje sa izmenama seta pravosudnih zakona, posebno onih koji se odnose na rad pravosudnih saveta.

–Napominje se da je procedura na samom početku i da Skupština mora da obezbedi „konstruktivno i pozitivno okruženje za javne konsultacije prilikom izrade nacrta amnadmana”. Konstatuje se da su pravosudni saveti izmenili Poslovnike i time uveli mehanizam koji će biti na raspolaganju sudijama i tužiocima u slučajevima neprimerenih uticaja. Jako je važno što se beleže pritisci i mešanje u istrage i sudske postupke. Usled komentarisanja istraga, sudskih postupaka i kampanja protiv tužilaca i sudija, uključujući i kroz tabloide, dolazi do diskreditovanja članova pravosuđa, ukazuje sagovornica Danasa.

Kako naglašava, Srbija se kritikuje i i za nesaradnju sa Međunarodnim mehanizmom u Hagu u pogledu neisporučivanja Jojića i Radete, kao i zbog odbijanja da izvrši presudu donetu pred sudom BiH protiv Novaka Đukića.

–U pogledu borbe protiv korupcije i dalje je problematično što ne postoji baza (track record) o istragama, podignutim optužnicama i presudama u slučajevima visoke korupcije. Nema pomaka ni u pogledu nove antikorupcijske strategije, pratećeg akcionog plana i mehanizma koordinacije sa obavezama iz AP 23. Insistira se na obezbeđivanju pogodnog okruženja za medije i poštovanje slobode izražavanja, te se i ovde iznose kritike na račun narodnih poslanika u pogledu napada na novinare i civilno društvo. Poslanik Martinović (Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe SNS u Narodnoj skupštini, prim. novinarke) je posebno pomenut u tom kontekstu, kao neko od koga dolaze napadi, a ko bi trebalo da bude zadužen za poštovanje novog Kodeksa, ističe Spremo.

Jasno oslikavanje stavova

Jovana Spremo zaključuje da u suštini ostaje da vidimo da li će finalna verzija biti oštrija od ove u koju su mediji imali uvid. “Neminovno je da se prvi put jasno oslikavaju i stavovi država članica”, ukazuje sagovornica Danasa.

(Marija Stojanović, Danas / Foto: mc.rs)