Skip to main content

RERI: Investicije Zi Đin kopera Srbija i Linglonga iznad zakona Srbije

Info 14. maj 2021.
3 min čitanja

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) ocenio je danas da su investicije kineskih kompanija Zi Đin koper Srbija u Boru i Linglonga u Zrenjaninu iznad zakona Srbije, odnosno da država u njihovom slučaju ne primenjuje propise i odbija da sprovede inspekcijske nadzore.

Na konferenciji za novinare je istaknuto da je država po pitanju ove dve investicije, jedne koja je realizovana, a druge koja je u pripremi, u nizu slučajeva odbila da interveniše i primora ulagače da usklade rad sa propisima Srbije i na taj nači zaštiti sopstveni pravni poredak, ali i zdravlje građana i životnu sredinu.

Predsednik upravnog odbora RERI-ja Jovan Rajić rekao je da država u ovim slučajevima ne samo da ne primenjuje propise i odbija da prikupi informacije koje su neophodne, nego ne reaguje i na one informacije koje joj dostavlja civilni sektor sa konkretnim dokazima na osnovu kojih ima dovoljno elmemenata za reakciju i sprovođenje određenih inspekcijskih i krivičnih postupaka.

„U Boru je RERI pokrenuo nekoliko zahteva za vanredni inspekcijski nadzora po različitim osnovama po pitanju zagađenja“, kazao je Rajić, a kao tri najznačajnija naveo je one koji se odnose na zagađenje reke Pek, funkcionisanje ventilacionog postrojenja rudnika „Jama“, koje kako je naveo, radi bez građevinske dozvole i zagađenje vazduha u Boru.

Istakao je da nadležna inspekcija u ovim slučajevima ili nije reagovala ili je odbila da obavesti RERI, kao podnosioca predstavke, o rezultatima izvršenog nadzora.

Kako je objasnio, inspekcija je o tome da je tražen vanredni inspekcijski nadzor obaveštavala i Zi Đin da se izjasni, da bi potom odbijala zahtev, bez obzira na prikupljene podatke o zagađenju, uz obrazloženje da ne postoji pravni osnov, ili da RERI nije nije kvalifikovan i ovlašćen da traži takav nadzor, iako zakon, istakao je, kaže drugačije.

Kao jedan od primera nereagovanja inspekcije Rajić je naveo slučaj analize površinskih otpadnih voda rudnika koja je pokazala da su prekoračene referentne vrednosti bakra, mangana, gvožđa i sulfata.

Dodao je i da je odbijen zahtev da inspekcija uradi namenska merenja zagađenja vazduha, zbog osnovane sumnje da je većine emisija proizvod rada Zi Đina, te da se utvrdi kolike su emisije koje dolaze samo od rada njihovih postrojenja, što propisuje Zakon o zažtiti vazduha, jer je, prema mernoj stanci u Boru, desetostruko premašena dozvoljena koncentracija sumpor dioksida.

„Žalili smo se u svim tim slučajevima i sve je otišlo na drugi stepen i ići će na upravni sud“, rekao je Rajić.

Naglasio je da postoje i dve krivične prijave protiv Zi Đina i odgovornog lica, od kojih se jedna odnosi na zagađenje vazduha, dok se druga priprema zbog zagađenja vode i rečnog mulja u Peku.

On je kao sporne ocenio i izmene Zakona o rudarstvu čije odredbe sada državi omogućavaju ovlašćenja da pregovara sa investitorom o posebnim uslovima koji se odnose na pravne norme i ekološke standarde, „iako se o tome što je zakonom definisano ne može pregovarati i ići ispod propisanih normi neposrednom pogodbom“.

Govoreći o ulaganju Linglonga u fabriku guma u Zrenjaninu, Rajić je naveo da je za početak po više osnova nezakonita odluka države da pokloni investiroru 96 hektara zemljišta, vrednog 7,5 miliona evra, kao i još 75 miliona evra subvencija, a da istovremeno ne postoje čvrste garancije ulagača o broju zaposlenih ili poštovanju ekoloških standarda.

Rajić je kazao da još ne postoji studija o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike, iako ona mora da se uradi pre nego što se krene u realizaciju projekta.

Precizirao je da je primenjeno razdvajanje jedinstvenog projekta na više manjih, kako bi se izbegla obaveza sprovođenja procedure koja se odnosi na studiju procene uticaja na životnu sredinu.

Rajić je kazao i da se RERI žalio i na devet od do sada 10 izdatih građevinskih dozvola u vezi sa izgradnjom fabrike u Zrenjaninu i da su postupci sada pred upravnim sudom.

(Beta)