Skip to main content

Petrović Škero: Pitanje je da li je Apelacioni sud zasnovan na zakonu

Aktuelno 17. jun 2021.
2 min čitanja

Bivša predsednica Vrhovnog suda Srbije, Vida Petrović Škero izjavila je danas da se postavlja pitanje da li je Apelacioni sud zasnovan na zakonu obzirom da je u petočlanom veću koje je donelo pravosnažnu presudu Darku Šariću i njegovim saradnicima učestvovalo dvoje sudija koji su prethodno odlučivali o produženju pritvora.

Apelacioni sud u Beogradu smatra da nije postojala zakonska obaveza da se sudije Milimir Lukić i Bojana Paunović izuzmu iz veća koje je odlučivalo o Darku Šariću, te da u odluci koju je doneo nema nezakonitosti.

Vrhovni kasacioni sud je prethodno ukinuo presudu Apelacionog suda protiv Darka Šarića i njegovih saradnika, smatrajući da sudije Lukić i Paunović nisu mogle nepristrasno da odlučuju o krivici. Po toj presudi Šarić je osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca 5,75 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Petrović Škero je agenciji Beta kazala da nije prvi put došlo do javnog “prepucavanja” Apelacionog i Vrhovnog kasacionog suda (VKS) i da postoji decenijski sukob između bilo kog žalbenog i nižeg suda kada su različitih pravnih stavova.

Navela je da je VKS primenio pravni standard koji moraju da poštuju sve sudije.

“U ovom slučaju, sudije iz Apelacionog suda su smatrale da je normalno da u suđenju učestvuju i sudije iz veća koje je odlučivalo o produženju pritvora Šariću i njegovoj grupi. Međutim, VKS se pozvao na ranije presude Suda u Strazburu, odluke Ustavnog suda, kao i sopstvene presude kojima je već odlučivano na osnovu pravnog standarda, i ocenio da sudije apelacionog veća koje su odlučivale o produženju pritvora zbog pristrasnosti ne mogu da učestvuju u utvrđenju krivice“, rekla je Petrović Škero.

Prema njenim rečima, kad se tako nešto desi onda se po vanrednom pravnom leku ukidaju odluke nižeg suda.

“Sad se postavlja pitanje kako je Apelacioni sud trebalo da funkcioniše? Prema odredbi Zakona o krivičnom postupku (ZKP), predsednik suda mora da se obavesti ako postoji sumnja u nepristrasnost sudije. Ako to nije urađeno, onda je veliko pitanje da li se radi o sudu koji je osnovan na osnovu zakona“, naglasila je bivša predsednica Vrhovnog suda.

Ako postoje razlozi za izuzeće sudije, dodala je Petrović Škero, onda veće, odnosno sud nije zasnovan na zakonu.

“Ovde je takav navod istaknut u vanrednom pravnom leku upućen VKS. Jeste retkost, ali svaki sudija mora da razmišlja o tome da li postoje razlozi za njegovo izuzeće. VKS je u konkretnom slučaju obrazložio zašto smatra da dvoje sudija petočlanog apelacionog veća nisu mogle da učestvuju u pravosnažnoj presudi”, navela je Petrović Škero.

Ona je rekla da u Apelacionom sudu sada mora da se formira novo veće bez osporenih sudija.

“Imajući u vidu da nema nikakvih drugih naloga ili primedbi, pretpostavljam da se neće promeniti odluka koja se tiče izrečene kazne Darku Šariću i njegovim saradnicima”, kazala je Petrović Škero.

(Beta)