Skip to main content

Pet političkih prioriteta češkog predsedavanja EU

Planeta 08. jun 2022.
2 min čitanja

Na vrhu političke agende predstojećeg predsedavanja EU Češke biće Ukrajina, energetska bezbednost, odbrana i sajber bezbednost, ekonomska i demokratska otpornost, navodi se u nacrtu internog dokumenta u koji je EURACTIV imao uvid.

Češka je sa tekućim francuskim i budućim švedskim predsedavanjem EU potpisala program predsedavanja trija ali je zbog ruske agresije na Ukrajinu morala da prilagodi svoje političke prioritete.

Rotirajuće šestomesečno predsedavanje Savetu EU Češka će preuzeti 1. jula.

“Cilj češkog predsedavanja je da u najvećoj mogućoj meri doprinese stvaranju uslova za bezbednost i prosperitet EU u kontekstu evropskih vrednosti slobode, socijalne pravde, demokratije i vladavine prava i ekološke odgovornosti”, navodi se u nacrtu dokumenta koji treba da bude objavljen 15. juna.

Ukrajinska kriza izbila je, očekivano, na vrh češke političke agende. To pitanje uključuje i “udar” na Rusiju svim instrumentima EU, pre svega ekonomskim sankcijama, i pružanje političke i vojne podrške Ukrajini.

Prag je odlučan da radi sa Evropskom komisijom na preraspodeli sredstava EU u korist članica koje su otvorile vrata izbeglicama kako bi im se pomoglo da upravljaju humanitarnom krizom, piše u dokumentu.

Pored toga, “češko predsedavanje radiće na konsenzusu oko davanja statusa kandidata (za EU) Ukrajini”, navodi se u nacrtu.

Na planu energetske bezbednosti navodi se da će češko predsedavanje staviti naglasak na to pitanje koje je trenutno “hitnije od energetske tranzicije”.

Kao put za diverzifikaciju energetskih izvora vidi se ubrzavanje sprovođenja programa RipauerIJu (REPowerEU) koji pokriva pitanja logisitike, štednje energije, smanjenja emisije i obnovljivih izvora energije.

Češko predsedavanje EU takođe je izrazilo spremnost da radi na implementaciji pravila o rezervama gasa i promociji modela dobrovoljnih zajedničkih kupovina.

“Istovremeno će češko predsedavanje EU raditi na primeni kombinacije instrumenata koji će smanjiti negativne socijalne i ekonomske efekte visokih cena energije”, navodi se u nacrtu dokumenta.

Dalje piše da je Prag posvećen jačanju odbrambenih i bezbednosnih kapaciteta Evrope, saradnji sa partnerima van EU u kontekstu NATO i podršci primeni Strateškog kompasa, vojne stratetegije EU do 2030.

Na tom planu će češko predsedavanje raditi na razvoju dobrovoljnih instrumenata za borbu protiv hibridnih pretnji, poput dezinformacija, stranog mešanja i poremećaja u sajber prostoru.

Pažnja će biti posvećena i odgovoru na sajber pretnje, posebno kada je u pitanju sajber bezbednost institucija EU.

Među prioritetima je i ekonomska otpornost EU, posebno nakon što je ruska invazija na Ukrajinu prouzrokovala  najveće poremećaje na tržištima sirovima u poslednjih pola veka.

“EU mora znatno da smanji svoju zavisnost od neprijateljskih ili nestabilnih režima”, piše u nacrtu dokumenta.

Kada je reč o očuvanju i razvoju demokratskih vrednosti i vladavine prava u EU, češko predsedavanje će se fokusirati na transparentno finansiranje političkih partija, nezavisnost medija i otvoreni dijalog sa građanima, pri čemu se posebno ukazuje na Konferenciju o budućnosti Evrope.

(Beta, foto: Pixabay)