Skip to main content

NDNV: Pogubni uticaj države na medije

Civili 24. jun 2010.
2 min čitanja

Nezavisno društvo novinara Vojvodine ocenjuje da je „afera WAZ“ zapravo pokazala da država Srbija nema nameru da se odrekne drastičnog i pogubnog uticaja na medije u Srbiji, a da se mediji u velikom broju slučajeva ponašaju tek kao oruđe u rukama političkih i drugih elita. Kako god procenili poslovanje WAZ-a na ovim prostorima, o čemu treba da se brinu nadležni organi a ne političari, jasno je da je država, bez obzira ko vrši vlast, kao i cela politička klasa duboko upetljana u medijsku sferu na neprimeren način. Kao što je jasno da se i medijski akteri ponašaju u skladu za uzusima i okvirima koje postavlja država.
Posledice intervencije države u medijsku sferu pokazale su se katastrofalnim, o čemu najbolje govori činjenica da se u Vojvodini 70 odsto medija nalazi pred gašenjem, a da to nije posledica postojanja medijskog tržišta već, obrnuto, netržišnih uslova poslovanja. Podsećamo na to da je medijska legislativa loša i neprimerena vremenu u kojem živimo, podsećamo i na to da su neki drugi zakoni u suprotnosti sa medijskim, što je dovelo do potpune konfuzije. Podsećamo i na to da država ništa nije uradila sa „piratskim emiterima“, koji legalne dovode do prosjačkog štapa. Podsećamo na katastrofalne posledice loše i zaustavljene privatizacije. Podsećamo i na to da je zakon o medijskoj koncentraciji namerno stavljen ad acta… Sve to govori da državni organi ne žele da urede medijsko tržište, odnosno stvore uslove za nesmetan i profesionalan rad medija, kao i da medije koje nisu beogradski uopšte i ne primećuje.
„Afera WAZ“ verovatno govori i o nameri državnih organa da obesmisle privatizaciju medijskog sektora i sada ćemo najverovatnije prisustovati njegovoj ponovnoj etatizaciji. Jasno je da je u ovoj situaciji potrebno spasavati što se spasiti može, ali hoćemo jasno da znamo ko je kriv za užasnu situaciju u kojoj se nalaze pojedini mediji, kao i da znamo šta država planira sa njima u budućnosti, a da to ne bude samo prazno obećanje i mrtvo slovo na papiru. Takođe, zahtevamo da nadležni organi, pre svega pravosuđe, ispitaju sve činjenice vezane za ovu “aferu“, a posebno načine privatizacije „Večernjih novosti“ i ulogu svih aktera u njoj.

NDNV