Skip to main content

Mdinainternational: Sistemsko zataškavanje pedofilije u crkvi

Građani 26. sep 2023.
2 min čitanja

"Prikrivanje i uskraćivanje dokaza i informacija, sprečavanje istrage, zastrašivanje žrtava i svedoka"

Nevladina organizacija Mdinainternational dobila je poziv da učestvuje na događajima, koje je organizovala Globalna koalicija preživelih lidera, aktivista i advokata za ljudska prava, u Rimu, UN u Ženevi i pred sudom za međunarodno i krivično pravo u Hagu, te da iznese svoja saznanja o slučajevima zlostavljanja i pedofilije u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi, u cilju podsticanja promena odnosa društva prema žrtvama kako bi im se obezbedila sigurnost, podrška i pravdu koju zaslužuju.

U saopštenju ove NVO navodi se da Globalna koalicija predstavlja žrtve pedofilije u crkvama iz 25 zemalja sa 5 kontinenata, te da su navedene aktivnosti usmerene na realizaciju zahteva da poglavar rimokatoličke crkve papa Franja potpiše obavezujući i univerzalni mandat nulte tolerancije pred svojom Sinodom o sinodalnosti.

“Takav zakon bi implementirao ključne preporuke Svetoj Stolici iz 2014. od strane Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta (CRC) – posebno ažuriranje kanonskog prava koje bi unutrašnje pravo Crkve uskladilo s Konvencijom CRC o prava deteta, pravo na zaštitu od diskriminacije, nasilja i svih oblika seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja“, ukazuje se u saopštenju.

Mdinainternational dodaje da brojni slučajevi zlostavljanja u Crkvi otkriveni u proteklim decenijama pokazuju da je najčešće na delu trostruko zlostavljanje, gde pored seksualnog zlostavljanja, postoji i zloupotreba moći, u smislu korišćenja položaja i materijalnih dobara kako bi se omogućilo zlostavljanje, te zloupotrebu savesti, u smislu korišćenja duhovnog autoriteta spram sebi podređenih osoba koje se zlostavlja.

U saopštenju se napominje da je svim takvim slučajevima svojstveno zataškavanje, kao rezultat sistemskog klerikalnog protekcionizma, a koje se ogleda kroz zanemarivanje prijava, prikrivanje i uskraćivanje dokaza i informacija, sprečavanje istrage, zastrašivanje ili potkupljivanje žrtava i svedoka, premeštanje optuženog klerika u svrhu izbjegavanja istrage itd.

“Ta praksa postaje posebno problematična za hrišćanstvo kada se provodi u ime ‘čuvanja dobrog glasa Crkve’, što je izraz koji često koriste oni koji su učestvovali u prikrivanju seksualnog zlostavljanja. Taj izraz nameće nekoliko bitnih pitanja, među kojima je i pitanje što znači dobar glas i, važnije, pred kime ga se treba čuvati”, ističe Mdinainternational.

Ta organizacija upozorava da se zataškavanjem pedofilije prestupnicima daje vetar u leđa, te onemogućava sagledavnje razmera tog nasilja i broja žrtava koji su mu izloženi.

(Autonomija, foto: Vojin Ivkov)