Skip to main content

Konferencija: Kladionice su izvor zla, zelenašenje razara cele porodice

Izdvajamo 16. dec 2021.
3 min čitanja

Od 943 krivične prijave iznude, odbačeno je 487 za prethodne četiri godine u Srbiji, a kada se govori od zelenaštvu, od 310 krivičnih prijava odbačeno je 234, rečeno je danas na na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati Studije slučaja „Iznuda i zelenaštvo u Srbiji“.

„Zelenašenje je siva zona u našem zakonu“, rekao je Izvršni direktor Centra za razvoj građanskog društva – Protecta Milan Stefanović

Autori studije slučaja poslali su zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na adrese osnovnih javnih tužilaštava, osnovnih sudova, viših javnih tužilaštava, viših sudova, Tužilaštva za organizovani kriminal i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ukupan broj poslatih zahteva je 177, a odgovori su dobijeni na sve zahteve.

Prema studiji, posebne ranjive kategorije su maloletna lica i osobe ženskog pola. Prikazani su slučajevi koji su prijavljeni nadležnim institucijama. Svega 9,5 odsto građana odlučuje da prijavi slučajeve zločina, nasilja i vandalizma.

Miloš Katić, jedan od istraživača na studiji i stipendista Globalne inicijative za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, rekao je da je jedna od preporuka studije da se uvede elektronska prijava krivičnog dela, kao i krivičnih prijava u svim nadležnim institucijama.

„Nemaju svi elektronsku evidenciju. Imali smo situaciju da su nas pozvali u tužilaštvo u Pančevo kako bismo dobili informacije koje su nam potrebne. Trebalo nam je pet sati da skupimo informacije. Uverili smo se kolika je to količina posla, kako bismo došli do podataka koje su nam potrebni. Zbog tog iskustva smo shvatili da manjim nadležnim institucijama, ako radi jedna osoba, ona bi morala da izdvoji ceo dan da bi nama dostavila podatke“, objasnio je Katić. 

U studiji su prikazani i primeri konkretnih slučajeva koji su se dogodili u pomenutom periodu iz različitih delova Srbije. Istraživačica na ovoj studiji Sanja Kosović kazala je da je konkretnih primera koje su dobili od institucija preko 30 slučajeva.

„Tu se nalaze izjave svedoka, žrtava, optuženih. Način na koji pokušavaju da izmanipulišu. Emotivno je teško. Jedan slučaj me je posebno iznenadio – slučaj o socijalnom inženjeringu. Preko društvenih mreža čovek je pokušao da prevari ljude, a kasnije im je pretio životom porodice. Takođe, taj čovek je uradio u dva različita mesta istu stvar, jer sam ga primetila u još jednom slučaju i videla da je on u pitanju. Poslao je fotografiju deteta i napisao: ‘ovako će završiti vaše dete ako mi ne dostavite toliko i toliko novca’“, navela je Sanja Kosović.

Kladionice kao izvor zla

Prema rečima Miloša Katića, jedno od potencijalnih mesta na kojem dolazi do resursa za činjenje krivičnih dela su kladionice. Jedna od preporuka istraživanja, osvrće se na maloletnike i mlade ljude odnosno ranu i srednju adolescenciju. Zbog toga je, kako je objasnio važno da im se obezbedi lako dostupno sredstvo za prijavu pomenuta dva krivična dela u vidu telefonske linije, kao i stručnu psihološku pomoć oštećenim osobama od momenta kada je počinjeno krivično dela.

Izvršni direktor Centra za razvoj građanskog društva – Protecta Milan Stefanović predstavio je rezultate projekta „Udružena i osnažena zajednica protiv zelenašenja“ u Nišu. Posle narkomanije, kako kaže Stefanović, zelenašenje razara porodicu.  

„Radili smo ulične kampanje u Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplja. Na hiljade razgovore sa građanima, radili smo i bilborde u Srbiji. Na društvenim mrežama smo radili kampanju, sa konkretnim rešenjima na ovu temu. Gledali smo da prilagodimo mladima i da to plasiramo preko društvenih mreža zbog toga što iz našeg iskustva već sa 17, 18 godina počinju zelenašenjem“, rekao je Milan Stefanović.

Miloš Katić i Milan Stefanović

Zbog iskustva u kampanjama, Protecta je formirala pravni centar za besplatno pružanje pravne pomoći žrtvama i potencijalnim žrtavam zelenašenja, koji je imao na desetine slučajeva.

„Imamo neke slučajeve gde smo direktno pomogli žrtvama da izađu iz te priče. Pravno savetovanje nekad nije dovoljno, jer su nekad spremni da nakon toga ponovo uđu u to. Došli smo do zaključka da osnujemo Centar za psihosocijalnu pomoć žrtvama zelenašenja i njihovim porodicima“, rekao je Milan Stefanović.

Poslednja preporuka Studije je da se sprovede edukativna kampanja u koju bi bili uključeni predstavnici nadležnih institucija (MUP-a , tužilaštva…) i predstavnici civilnog sektora, a u cilju prevencije ova dva krivična dela. Stoga, Miloš Katić je najavio da će VOICE do kraja godine pokrenuti jednu takvu kampanju.

„Pre svega smo to prepoznali kao oblast kojom ćemo se više baviti. Do kraja godine pokrenućemo edukativnu kampanju koja će biti vidljiva na mrežama VOICE-a“, objasnio je Katić.

Publikacija “Studija slučaja: Iznuda i zelenaštvo u Srbiji” nastala je kao rezultat istraživanja koje je trajalo od maja do novembra 2021. godine, a koje se odnosilo na krivična dela iznude i zelenaštva za period od 2016. do 2020. godine u Srbiji.

Objavljivanje publikacije podržala je Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond za otpornost.

Svetlana Paramentić (Autonomija)