Skip to main content

Koalicija za pristup pravdi: Zakon o javnosti rada organa vlasti priprema se u tajnosti

Autonomija 12. feb 2021.
2 min čitanja

Koalicija za pristup pravdi pozvala je danas građane da podrže njihove zahtev da se raspusti Posebna radna grupa za izmenu i dopunu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, jer je, kako navode, protivzakonito osnovana, te da se formira nova radna grupa u skladu sa Zakonom o ministarstvima i Zakonom o planskom sistemu – koja će uključiti predstavnike organizacija civilnog društva, medija i zainteresovane javnosti.

Koalicija ukazuje da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nije nadležno za rad na izmeni i dopuni tog zakona, već da je to u ingerenciji ministarstva koje je nadležno za izradu propisa o ljudskim pravima – Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, saopštilo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV).

U saopštenju se navodi i da postojeću radnu grupu čine samo organi vlasti, bez predstavnika organizacija civilnog društva, medija, kao i stručne i opšte javnosti.

„Na ovaj način se u potpunosti zanemaruju participativni mehanizmi u oblikovanju sadržine zakonskih odredbi, karakteristični upravo za demokratski pravni poredak“, ocenjuje se u saopštenju.

Koalicija ističe da nedostaci postoje i u pogledu javnosti rada na izmeni i dopuni Zakona, jer na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nema elementarnih informacija o radu na Zakonu u periodu nakon konstituisanja radne grupe koja trenutno radi na izmenama i dopunama.

„To znači da se ova aktivnost skriva od javnosti. Poslednje objavljene informacije o predloženim zakonskim rešenjima datiraju iz novembra 2019. godine. U tom smislu, čini se da bi bez poteškoća moglo da se zaključi da se na zakonu koji obezbeđuje javnost rada organa vlasti radi u tajnosti, što posebno zabrinjava ako se uzmu u obzir izjave koje je Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i član radne grupe prethodnih dana davao u javnosti o tome da će se ’sve u Zakonu promeniti’”, ocenjuje se u saopštenju.

Zahtev Koalicije može se podržati na ovom linku, a rok za pružanje podrške je sreda 17. februar.

Koaliciju za pristup pravdi čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, PRAXIS, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, CHRIS mreža odbora za ljudska prava u Srbiji i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

(Autonomija)