Skip to main content

Građanski preokret: Aljkavost pokrajinskog sekretarijata povodom Studije o Linglogu

Info 25. jun 2021.
< 1 min čitanja

Udruženje Građanski preokret ocenio je danas da se Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine nije pažljivo posvetio razmatranju mišljenja zainteresovane javnosti o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike automobilskih guma Linglong u Zrenjaninu, tokom procesa odlučivanja o davanju saglasnosti na tu studiju.

“U obrazloženju rešenja o davanju saglasnosti na studiju navodi se da su “za vreme trajanja javnog uvida mišljenje o predmetnoj studiji dostavila tri udruženja građana: Most na suvom, RERI i Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija, kao i 98 građana”, naveo je Građanski preokret.

Međutim, kako je ukauzano u saopštenju, i ovo udruženje je uputilo mišljenje na Studiju i svojevremeno dobilo odgovor od obrađivača koji je još uvek vidljiv na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata, a ta činjenica je “isčezla iz obrazloženja rešenja o davanju saglasnosti na studiju”.

Građanski preokret je saopštio da do sada “nije primio rešenje o kojem je juče obaveštena javnost, što uz citiranu grešku iz teksta obrazloženja pokazuje da taj organ postupa aljkavo i neprofesionalno čak i u formalnim detaljima“.

“Ako državni organ nije u stanju da tačno prebroji i konstatuje koliko i koja udruženja su učestvovala u dostavljanju mišljenja, koliko je sposoban da se posveti suštini problema o kojem je odlučivao, što je daleko kompleksniji zadatak?”, upitao je Građanski preokret.

(Beta)