Skip to main content

Centru ’Živeti uspravno’ potrebna pomoć za nastavak personalne asistencije osobama sa invaliditetom

Građani 10. okt 2023.
2 min čitanja

Centru u najkraćem mogućem roku potrebna podrška velikog broj ljudi koji će donirati i pozvati druge da doniraju

Četiri bankovna računa Centra „Živeti uspravno“ i podračun za programska sredstva koja Grad Novi Sad odobrava za indirektne troškove usluge personalne asistencije pod prinudnom su naplatom za iznos od 5.660.440 din, od čega je glavnica 4.021.542,92 din, saopštili su danas iz te organizacije, apelujući ponovo na solidarnost javnosti i pomoć u deblokadi računa.

„Da bi Grad mogao do kraja godine da uplati odobrena programska sredstva za period maj-decembar potrebno je da do 30.11. odblokiramo račune, a to je moguće samo donacijama na osnovni račun 340-5350-79.“, ističe se u saopštenju.

Navodi se i da su sve informacije o razlozima zbog kojih se Centar od 2017. kontinuirano suočava s blokadom računa, kao i tome šta su preduzeli da se to otkloni, dostupn na njihovom sajtu www.czuns.org.

„Očekujemo da u narednih 10 dana Grad Novi Sad trajno reši finansiranje punog obima usluge personalne asistencije dvema osobama kojima je nužna do 200 sati nedeljno zbog rasporeda i poklapanja smena, a pokriva je 168 i u što skorijem roku ukloni kriterijum po kome osoba da bi stekla pravo na finansiranje asistencije iz budžeta Grada mora da ima prebivalište u Novom Sadu najmanje godinu dana, čime će prestati stvaranje duga na tekućem nivou. Do odgovora od strane Grada, kojim bi optimalni nivo usluge od ovog meseca nadalje u potpunosti bio pokriven, Centar mora da nađe rešenje za dug nastao od 2011. do kraja prošle godine usled desetogodišnjeg projektnog i nakon toga nepotpunog finansiranja usluge budžetskim sredstvima i finansiranja asistencije prikupljanjem sredstava u zajednici za 5 osoba van Novog Sada jer drukčije, s obzirom na ograničavajuće kriterijume u čl. 99 državnog pravilnika i spornog o godinu dana prebivališta u članu 2 gradskog pravilnika drukčije nije moglo, a bez asistencije ne bi mogli. Dve osobe su u međuvremenu ostvarile pravo na uslugu iz budžeta Novog Sada i Subotice, jedna svojom odlukom od 2018. boravi u gerontloškom centru, jedna je pre 2,5 meseca preminula, a peta do promene spornog člana u dražvnom pravilniku po kome se finansiranje usluge odobrava na osnovu stepena oštećenja, a ne na osnovu potreba, kako preporučuje Komitet UN-a za prava osoba sa invaliditetom, ne može da ostvari pravo na finansiranje usluge iz budžeta Grada Beograda“, objašnjava se u saopštenju Centra.

Iz te organizacije podsećaju da će za mesec dana biti 15 godina kako Centar organizuje asistenciju, a u aprilu je napunjeno 19 od pokretanja pitanja o njenom uvođenju u gradski sistem socijalne zaštite, što su, „zbog neprimenjivanja načela pune participativnosti o onom što nas se tiče“, ostvarili tek u novembru 2019, te Grad uslugu namenski finansira od 2020, ali još uvek ne u punom obimi za osobe kojima je potrebna asistencija dveju osoba za podizanje, niti im u punoj meri pokriva radna prava.

„Da bismo mogli od 2024. nesmetano da pružamo uslugu i da se zajedno sa svima koji za to budu zainteresovani usmerimo na puno finansirnje svih radnih prava direktnnih pružalaca usluga socijalne zaštite, i izmenu državnog pravilnika o minimalnim standardima – jer zbog ograničavajućih kriterijuma 85% osoba sa invaliditetom nema pravo na finansiranje asistencije – moramo prvo otkloniti blokadu. Zato je Centru u najkraćem mogućem roku potrebna podrška velikog broj ljudi koji će donirati i pozvati druge da doniraju da bismo zaustavili konstantno povećanje duga rastom kamate, koja je na dnevnom nivou izmrđu 1500 i 1700 din“, ukazuje Centar.

U saopštenju se izražava zahvalnost za svaki dosadašnji vid doprinosa kontinuitetu usluge u Novom Sadu, te pozivaju svi koji mogu da doprinesu da se u narednih 50 dana blokada računa otkloni da ljudi u Novom Sadu i u 2024. imaju izbor licenciranog pružaoca asistencije.

(Autonomija)