Skip to main content

AŽC: Za tri godine u Srbiji su ubijene 84 žene, petina vatrenim oružjem

Info 21. maj 2021.
2 min čitanja

U periodu od juna 2017. godine do juna 2020. godine u Srbiji su ubijene 84 žene, a svako peto ubistvo žena (femicid) izvršeno je vatrenim oružjem, pokazuje „Analiza slučajeva femicida vatrenim oružjem“, koju je, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), sproveo Autonomni ženski centar.

Analiza potvrđuje da zloupotreba vatrenog oružja za nasilje u porodici povećava rizik od njegovog tragičnog ishoda. Kako se nasilje prema ženama najčešće dešava u privatnom prostoru, žrtve imaju manje mogućnosti da izbegnu napad. Samo prisustvo vatrenog oružja u kući i strah da može biti zloupotrebljeno, žene sprečava da nasilje prijave institucijama, a svedoke nasilja da ženama pruže pomoć.

Opasnost zloupotrebe vatrenog oružja u porodici prepoznaje i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji predviđa obavezu nadležnih službi da procene rizik od ponavljanja i eskalacije nasilja. Međutim, iako je Srbija unapredila zakone i strategije za prevenciju nasilja i kontrolu zloupotrebe vatrenog oružja, kao i institucionalne prakse u suzbijanju nasilja u porodici, broj femicida se godinama ne smanjuje.

Ova analiza se oslanja na medijske izveštaje, koji su jedini dostupan izvor informacija o femicidu. Stoga je glavna preporuka da se uspostavi telo koje bi prikupljalo podatke o karakteristikama femicida i okolnostima koje su im prethodile, kao i o tome da li su i koliko efikasno i adekvatno delovale institucije, da li su zakoni delotvorni, kako bi se razvijale mere i prakse koje će doprineti da se opasnost na vreme prepozna, i time spreči da do dođe do tragičnog ishoda nasilja prema ženama.

U analiziranom periodu mediji su izvestili o 52 slučaja nasilja u porodici uz upotrebu ili pretnju vatrenim oružjem: 19 femicida vatrenim oružjem, 19 pokušaja femicida i 14 slučajeva nasilja u porodici prema ženama uz pretnju vatrenim oružjem. Skoro 95% analiziranih slučajeva femicida vatrenim oružjem izvršeno je u partnerskom odnosu. Podaci iz medija pokazuju i da je većina femicida izvršena pištoljem, a u skoro trećini slučajeva vatreno oružje je bilo u legalnom vlasništvu učinioca.

(Danas)