Skip to main content

AŽC: Doneti hitne mera za poboljšanje kvaliteta života ekstremno siromašnih porodica sa decom

Marginalci 08. okt 2021.
2 min čitanja

“Povodom nesreće u Obrenovcu u kojoj su stradale dve devojčice i informacije iz medija da tužilaštvo ispituje krivičnu odgovornost majke, upozoravamo nadležne organe da je krajnje nedopustivo i zabrinjavajuće da se teret odgovornosti za bezbednost dece, u situaciji izostanka odgovarajuće sistemske podrške, prebacuje (isključivo) na majku dece, koja ima najmanje moći i koja se nalazi u situaciji da ‘bira između dva zla’ – da joj deca budu gladna ili da ih ostavi same u stanu u vreme kada ne rade ni vrtić ni škola, a majka mora da ode u fabriku da bi izbegla otkaz”, upozorio je Autonomni ženski centar u svom saopštenju.

Kako dodaju, naročito je surovo da se to čini u momentu kad se ova žena suočava sa tako strašnim gubitkom, kao što je smrt dve devojčice.

”Podsećamo da ovo nije prvi slučaj u kojem stradaju deca predškolskog i ranog školskog uzrasta siromašnih samohranih majki. To upućuje na odsustvo sistemske podrške porodici i deci, koja prevazilazi minimalnu materijalnu pomoć, a pre svega se tiče pitanja stanovanja, zapošljavanja i sistemske brige o deci dok majke rade”, dodaje se u saopštenju AŽC.

Autonomni ženski centar je pozvao Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u čijoj nadležnosti je „planiranje i unapređenje porodice, dece i kvalitet života“ da izvrši nadzor nad stručnim radom nadležnog organa starateljstva u vezi sa planom praćenja i podrške ovoj porodici.

“Apelujemo na nadležno ministarstvo da, zajedno sa ministarstvom zaduženim za socijalnu zaštitu, a na osnovu saznanja o ovom i ranijim slučajevima u kojima su stradala maloletna deca siromašnih samohranih majki, sačini obavezujuće uputstvo za sve profesionalce u organu starateljstva o postupanju u kompleksnim situacijama zaštite i podrške porodici i deci. Tražimo da oba ministarstva najhitnije predlože nužne mere koje bi stvarno doprinele poboljšanju kvaliteta života ekstremno siromašnih porodica sa decom i zaštiti najboljeg interesa deteta”, ističe se u saopštenju uz apel medijima da o ovakvim slučajevima izveštavaju sa dužnom pažnjom, i da izbegavaju iznošenje ličnih i osetljivih podataka.

(Danas)