Skip to main content

ADAM SVETLIK: Hoće li građanima biti bolje?

Građani 26. sep 2022.
2 min čitanja

U uslovima složenih prilika na međunarodnoj sceni i sve većih ekonomsko-socijalnih i razvojnih poteškoća i sve većih neizvesnosti na domaćoj sceni, uzrokovanih delom i spoljnim uticajima, ali i u velikoj meri na duži rok neodrživom razvojnom i socijalno-ekonomskom politikom utemeljenoj na „istorijskim reziltatima i pomacima“ koji su građane i zemlju doveli do „zlatnog doba“, zasnovanog na neodmerenom zaduživanju, na „rasprodaji“ prirodnih resursa pod nejasnim uslovima (sakrivenim od javnosti), zatim na jeftinoj radnoj snazi, na nedovoljno selektivnim podsticajima za (inostrane ) investitore , na pomanjkanju kompetitivnosti, kompetentnosti i odgovornosti za promašaje i zloupotrebe…, i igranje na kartu „kupovine vremena“ kada je u pitanju opredeljenje za evropski put Srbije… – dovedeni smo kao zemlja u poziciju sličnu onoj iz devedesetih godina prošlog veka.

Inflacija ponovo uzima maha/zalet, privreda je sve slabija a kupovna moć zarada, penzija i socijalnih primanja sve manja. U nedostatku jasnog odgovora na probleme i izazove na domaćoj se političkoj sceni najavljuju velike turbulencije i novo i jače/izrazitije političko prekomponovanje (uslovno rečeno) na dva bloka: na „dobrotvore“, tj. na državotvorni/potriotski, i na onaj drugi, gde bi trebali biti verovatno „manje patriote“ i nedovoljno lojalne političke opcije i građani koji drugačije sagledavaju uzroke za sadašnjost i budućnost zemlje.

Vođenje zemlje na “principima i osnovama”, utemeljenim na “Načertaniju” I. Garašanina iz sredine XIX veka građanima i zemlji donelo je samo veću izolaciju, u bližem i širem okruženju tretman „političkog parije“/strašila i ekonomsko zaostajanje!

Ne bi bilo dobro da se to što su žitelji na ovim prostorima prošli već do sada (bar dva puta) – opet ponovi.

Umesto da se bavi time kako preduprediti probleme i propadanje i u datim makro uslovima obezbediti što izvesniju budućnost, vlastodršci i oni koji bi to želeli biti, igraju na kartu opstanka na vlasti i političkoj sceni novim „zamajavanjem“ građana i kupovinom vremena, očekujući da će se prilike na međunarodnoj sceni pomeriti u korist politike koju zagovaraju.

I, da ne dužim, osnovno je pitanje šta će od politike koja se zagovara dobiti ili šta mogu očekivati građani, nevezano za nacionalnu pripadnost: hoće li im biti bolje?

Izvesno je, za sada bar, samo to da će korist od „političke igranke“ imati dobar deo njih koji se bave politikom i/ili žive od politike koja se zagovara. Naravno, ukliko bude prihvaćena i od građana!

(autor je diplomirani ekonomista iz Novog Sada) 

(Autonomija, karikatura: STUPS)