Skip to main content

Žigmanov: Zabrinjavajući govor mržnje prema Hrvatima u Srbiji

Aktuelno 14. nov 2017.
2 min čitanja

Predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov izjavio je danas da se u medijima u Srbiji širi govor mržnje prema Hrvatima i Hrvatskoj, što za posledicu ima stvaranje dodatnog ose?aja straha kod pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i Vojvodini.

“U medijima se pripadnici hrvatskog naroda ?esto nazivaju ‘ustašama’, što za posledicu ima stvaranje dodatnog ose?aja straha kod pripadnika hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i Vojvodini. To je zabrinjavaju?e tim pre jer istovremeno u medijima nedostaje priloga i napisa koji bi za cilj imali upoznavanje šire javnosti o pravima pripadnika nacionalnih manjina i kulturnoj raznolikosti. Ovo je posebno osetljiv problem za Hrvate jer se moraju u vidu imati i doga?anja iz devedesetih godina”, naveo je Žigmanov u saopštenju za javnost.

Prema njegovim re?ima, ovakve nalaze o govoru mržnje u medijima u Srbiji potvrdilo je i istraživanje Centra za nove medije Liber pod nazivom „Mediji i ekstremni govor“, kao i nalazi Povereništva za pra?enje povrede manjinskih prava pri Hrvatskom nacionalnom ve?u, koji supokazali da je tokom 2016. godine zabeleženo 311 najnegativnijih medijskih napisa o Hrvatima i Hrvatskoj.

“Isti?emo tako?e kao veliki problem to što se problemom govora mržnje i netrpeljivosti u srbijanskim medijima bave nevladine organizacije i entuzijasti, dok istraživanja relevantnih državnih i nau?nih srbijanskih institucija manjka”, naveo je Žigmanov.

Dodao je da širenje netrpeljivosti spram hrvatskog naroda i Hrvatske sve ?eš?e dolazi ne samo od ekstremno orijentisanih grupa, nego i od uglednih pojedinaca iz srbijanskog establišmenta i narodnih poslanika.

“Podse?amo da je govor mržnje opasna društvena devijacija koja za cilj ima širenje ose?aja nesigurnosti, straha i netrpeljivosti, a koja ?esto zna rezultirati i fizi?kim nasiljem i povla?enjem pojedinaca iz društvenog života zajednice te negiranjem vlastitog identiteta, o ?emu, na žalost, pripadnici hrvatske zajednice u Srbiji svakako mogu posvedo?iti”, rekao je Žigmanov.

Prema njegovim re?ima, takva negativna društvena pojava svakako ne bi smela imati mesto u društvu koje teži biti ?lanom velike evropske porodice koja po?iva na vrednostima kao što su demokratija, razli?itost, tolerancija, solidarnost.

(Autonomija)