Skip to main content

Vojvodina u Briselu ne zastupa teritorijalne interese

Autonomija 07. нов 2008.
2 min čitanja

bojan-pajtic.jpgPredsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je juče da Vojvodina u Briselu ne zastupa svoje teritorijalne interese, nego interese neposredno zainteresovanih subjekata Pokrajine.
“To su građani, privredni subjekti lokalne samouprave, agencije za razvoj, nevladine organizacije. U zastupanju tih interesa postojaće snažna koordinacija s Misijom Srbije pri EU”, rekao je Pajtić na skupu “Srbija i EU – jačanje evropske perspektive”. Osnivanje predstavništva Vojvodine u Briselu predviđeno je novim Statutom Vojvodine. Pajtić je istakao da je uspostavljanje predstavništva potreba “sa stanovišta funkcionalnosti obavljanja svakodnevnih poslova koordinacije”, kao i da je to priprema za delovanje organa regionalne i lokalnih vlasti posle pristupanja Srbije EU.
“Članstvo Srbije u EU je interes značajniji od svakog pojedinačnog, poslovnog, regionalnog ili sindikalnog interesa”, istakao je Pajtić, i dodao da regionalne kancelarije u Briselu ne zapošljavaju veliki broj ljudi.
“Tuđa iskustva su nedvosmisleno pokazala da što je regionalna kancelarija u Briselu profilisanija, a po mogućstvu i sektorski orijentisana, njen uspeh je izvesniji”, rekao je Pajtić.
On je istakao da se pitanje može li interes regiona poput Vojvodine biti neposredno predstavljen u Briselu može postaviti ili iz neznanja ili iz loše namere. “Više od 300 evropskih regija ima svoja predstavništva u Briselu… Ta kancelarija će biti odraz potrebe da novac iz fondova EU koristimo za dalji razvoj našeg društva”, rekao je Pajtić.
Na pitanje o mogućim kritikama opozicije u vezi s tom idejom, Pajtić je rekao da regije svih država, i kandidata za članstvo u EU i članica EU, imaju svoje kancelarije u Briselu. “Nikome ne pada na pamet da bilo koga zbog toga optužuje za separatizam”, rekao je predsednik Izvršnog veća Vojvodine.

(Dnevnik)