Skip to main content

TS: Ocena GRECO dovodi u pitanje postojanje strateške opredeljenosti Srbije za suzbijanje korupcije

Info 05. јул 2024.
< 1 min čitanja

"Brojne sumnje na skrivene uticaje na odluke koje predlaže izvršna vlast"

Ocena Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO) da je Srbija na zadovoljavajući način ispunila samo jednu od 24 preporuke iz poslednjeg izveštaja tog tela Saveta Evrope o napretku u sprečavanju korupcije u vrhu izvršne vlasti i policiji, dovodi u pitanje postojanje strateškog opredeljenja i volja za suzbijanje korupcije, saopštila je danas Transparentnost Srbija (TS).

Ocenili su da je „nedovoljno postupanje vlasti još teže razumljivo, kada se uzme u obzir da je ispunjenje svih preporuka GRECO navedeno kao jedan od glavnih zadataka u izveštaju Evropske komisije za Srbiju iz novembra“.

„Iako se kao razlog za neispunjavanje pojedinih preporuka navodi to da nacrti izmena zakona na kojima se radilo (Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o unutrašnjim poslovima), još nisu usvojeni, to sigurno ne može biti opravdanje kod mnogih preporuka“, stoji u saopštenju TS.

Ocenjuje se da nije postojala ni jedna pravna prepreka da Vlada i sva ministarstva objave informacije o tome ko su posebni savetnici, da se svi zakoni iznose na javnu raspravu, da Vlada izabere nedostajuće članove Saveta za borbu protiv korupcije i počne da razmatra izveštaje tog tela ili da direktor Agencije za borbu protiv korupcije predvidi u planu kontrole izveštaja o imovini i prihodima proveru podataka koje su dostavili novi ili odlazeći članovi Vlade i predsednik Republike.

„U kontekstu brojnih sumnji na skrivene uticaje na odluke koje predlaže izvršna vlast, naročito zabrinjava to što nije bilo nikakvog pomaka kada je reč o većoj javnosti lobiranja, niti unapređenja zaštite prava na pristup informacijama koje se traže od Vlade Srbije“, saopštila je Transparentnost Srbija.

(Beta)