Skip to main content

Teofilović: Izveštaju ombudsmana ne pridaje se pažnja

Autonomija 24. сеп 2008.
< 1 min čitanja

Vojvođanski ombudsman Petar Teofilović izjavio je danas da se godišnjem izveštaju ombudsmana u Vojvodini ne pridaje pažnja kakvu bi takav dokument trebalo da zaslužuje. Na konferenciji za novinare povodom pete godišnjice rada Kancelarije pokrajnskog ombudsmana, Teofilović je rekao da će Skupštini Vojvodine predložiti da izmeni Poslovnik o radu, kako bi se obezbedilo da vlasti pruže odgovore na preporuke iz godišnjeg izveštaja ombudsmana.
Skupština Vojvodine je na jučerašnjem zasedanju bez rasprave usvojila godišnji izveštaj ombudsmana za 2007. godinu, koji je bio poslednja tačka dnevnog reda. Teofilović je kazao da u pojedinim zemljama, poput Slovenije, nakon što ombudsman podnese izveštaj i donese preporuke, vlada odgovara na kritike iz izvešstaja i na preporuke. „Smatram da se kod nas godišnjem izveštaju ombudsmana ne poklanja dovoljna pažnja“, rekao je Teofilović.
Prema njegovim rečima, još postoje situacije u kojima ombudsman ne može da obezbedi nužnu samostalnost i nezavisnost u radu. Teofilović je rekao da građani sve bolje razumeju kakva je zapravo uloga ombudsmana u društvu. On je naveo da je institucija vojvođanskog ombudsmana za proteklih pet godina rada pokrenula 2.300 predmeta i imala više od 8.000 obraćanja građana. Precizirao je da se građani najčešće žale na rad inspekcijskih službi, a posebno građevinske i komunalne.
U oblasti zaštite prava nacionalnih manjina najviše pritužbi je bilo na rad organa vlasti po pitanju službene upotrebe jezika i pisama, najčešće na štetu pripadnika nacionalnih manjina, naveo je Teofilović. Dodao je da u oblasti dečjih prava pritužbe najčešće stižu zbog siromaštva i socijalnog statusa dece, kao i zbog vršnjačkog nasilja. Prema njegovim rečima, u oblasti rodne ravnopravnosti pritužbe najčešće stižu od žena zbog problema u vezi sa radnim odnosom, kao i zbog nasilja u porodici.

(Beta)