Skip to main content

Statut DSS-a bez potrebnih potpisa

Autonomija 03. окт 2008.
2 min čitanja

U Skupštinu stigao prvi predlog najvišeg pravnog akta APV

U Skupštinu Vojvodine juče je stigao prvi predlog statuta APV, koji je pripremila opoziciona Demokratska stranka Srbije. Sekretar Skupštine Vojvodine Milorad Gašić potvrdio je za naš list da taj predlog stigao, ali je rekao da nije podnet od ovlašćenog predlagača. – Naime, za podnošenje predloga statuta potrebni su potpisi trećine poslanika ili 40.000 birača, a predlog može podneti i Izvršno veće Vojvodine. U slučaju predloga koji je predat Skupštini nijedan od tih uslova nije ispunjen. Predat je s potpisom predsednika poslaničke grupe DSS-a Borka Ilića – kaže Gašić.

Sam Ilić juče nije bio dostupan našem listu. Važeći Statut APV propisuje da predlog za njegovu promenu mogu podneti: 40.000 birača, trećina poslanika i Izvršno veće (član 47). Uslov koji se odnosi na trećinu poslanika značio bi da predlog statuta može da podnese najmanje 40 poslanika. Poslanički klub DSS-a u Skupštini Vojvodine ima petoro poslanika.

Nacrt statuta APV koji je pripremila vladajuća koalicija (četiri poslaničke grupe) nalazi se na konačnom usaglašavanju posle zaključene javne rasprave, tokom koje je stiglo više od sto predloga za imenu i dopunu njegovih odredbi. Predsednik poslaničke grupe “Za evropsku Vojvodinu” Dragoslav Petrović precizira da je reč o 135 amandmana.
– Očekujem da ćemo deo tih amandmana ugraditi na tridesetak članova Nacrta statuta APV – kaže Petrović za naš list, dodajući da će tako usaglašen predlog vrlo brzo biti predat u skupštinsku proceduru, uz potpise najmanje 40 poslanika.

Ranije je najavljeno da će sednica Skupštine Vojvodine o predlogu novog statuta APV biti održana 14. oktobra, kada bi poslanici trebalo da ga utvrde (većinom od ukupnog broja glasova, kako to nalaže aktuelni Statut, odnosno s najmanje 61 glasom). Nakon toga, Skupština Vojvodine ga dostavlja Narodnoj skupštini Srbije radi davanja saglasnosti, propisano je važećim Statutom i Ustavnim zakonom.
Rok za dostavljanje Narodnoj skupštini je 90 dana od dana konstituisanja Skupštine Vojvodine, nalaže Ustavni zakon, a taj rok ističe 15. oktobra.

(Dnevnik)