Skip to main content

Slavko Ćuruvija fondacija i CRTA tužili REM zbog odluke o dodeli nacionalnih frekvencija

Info 30. авг 2022.
2 min čitanja

"Odluka ugrožava javni interes"

Slavko Ćuruvija fondacija i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) podneli su Upravnom sudu tužbu protiv „nezakonitog“ rešenja Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) o dodeli nacionalnih frekvencija, saopšteno je danas.

Organizacije su u tužbi ocenile da televizije Pink, Hepi, Prva i B92 „godinama unazad ne poštuju ni minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge“ a da je odluku o dodeli frekvencija Savet REM doneo na osnovu „selektivnog i netačnog tumačenja činjenica čime su prekršeni kriterijumi i pravila kojima je regulisan postupak za dodelu dozvola za emitovanje“.

„Iako je Pravilnikom definisano da REM ocenjuje u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola, kao i da li je do momenta odlučivanja podnosiocu prijave izrečena neka od mera predviđenih zakonom, REM je ove činjenice prilikom donošenja odluke ignorisao“, navodi se u tužbi.

Ocenjuje se da odluka REM „ugrožava javni interes i Ustavom zajemčena prava građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavani o pitanjima od javnog značaja“.

„Stručna služba REM u izveštajima o nadzoru emitera godinama unazad konstatuje da ove televizije ne poštuju elaborate na osnovu kojih im je izdata dozvola, da nemaju obavezne programske sadržaje, te da ne ispunjavaju minimum propisanih uslova za pružanje medijske usluge. Međutim, REM je prilikom donošenja odluke o dodeli dozvola u potpunosti zanemario ove izveštaje“, stoji u tužbi.

Navodi se i da su sve četiri televizije u prethodnoj godini presudama prekršajnih sudova bile novčano kažnjene zbog kršenja zakona o oglašavanju.

„Da bi činjenično stanje potpuno utvrdio, REM je bio dužan da sagleda čitavu praksu ponašanja nakon izrečenih svih kazni i svih mera koje su tokom perioda važenja prethodne dozvole izricane imaocima dozvole, što REM nije učinio“, piše u tužbi.

Savet REM je krajem jula odlučio da nacionalne frekvencije i ubuduće koriste televizije Pink, Hepi, Prva i B92.

(Beta, foto: N1)