Skip to main content

Šest godina vd stanja u Pokrajinskoj vladi

Info 01. dec 2022.
3 min čitanja

Mandati koji traju unedogled

Javni konkursi za više desetina pozicija unutar Pokrajinske vlade nisu raspisani ni šest godina nakon početka primene Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Taj zakon usvojen je 3. marta 2016. godine s tim da je početak primene odložen za 1. decembar iste godine. Zakonom se, pored ostalog, traži da za službenike na položaju u pokrajinskoj administraciji – u koje spadaju podsekretari i pomoćnici u pokrajinskim sekretarijatima, pomoćnici direktora pokrajinske posebne upravne organizacije, te direktori i pomoćnicu direktora službi i uprava koje osniva Pokrajinska vlada – budu raspisani javni konkursi.

Propisano je takođe da do postavljenja službenika na položaj pokrajinski organ nadležan za njegovo postavljenje može postaviti vršioca dužnosti – službenika koji ispunjava utvrđene uslove za radno mesto službenika na položaju, najduže na tri meseca, bez sprovođenja javnog konkursa.

Podsekretari, pomoćnicu pokrajinskih sekretara, direktori i pomoćnici direktora pokrajinskih službi, direkcija i uprava, njih 87, koji su na te dužnosti imenovani nakon formiranja Pokrajinske vlade, juna 2016, na sednici Vlade 25. novembra 2016. najpre su razrešeni dužnosti da bi potom bili postavljeni za vršioce dužnosti. Tromesečni vd mandat počeo je da im teče od 1. decembra te godine.

Status vršioca dužnosti tim službenicima je, međutim, i suprotno zakonu, produžen još dva puta: najpre 1. marta 2017 – opet na tri meseca – a potom i 30. maja iste godine, s tim da im je taj put mandat produžen unedogled, odnosno do „postavljenja službenika na položaj po sprovedenom konkursu“.

Javne konkurse Pokrajinska vlada, opet suprotno zakonu, u proteklih šest godina nije raspisala, ali je zato u međuvremenu razvila praksu da, s vremena na vreme, razrešava pojedine vršioce dužnosti i na ta mesta imenuje nove, takođe kao vršioce dužnosti, mada u samoj Banovini ima veći broj službenika koji su u vd statusu, na današnji dan, ravno šest godina.

U Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o kadrovskom planu za 2022. godinu, koju je Skupština Vojvodine usvojila 16. decembra prošle godine, navedeno je da ima 89 službenika na položaju.

Uoči poslednjih pokrajinskih izbora, juna 2020, tadašnji predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je za VOICE da će o terminu raspisivanja javnih konkursa odlučivati nova vojvođanska vlada. Mirović je i posle tih izbora ostao na čelu Pokrajinske vlade.

„Kad će to biti, to je pitanje za novu (Pokrajinsku) vladu, koja će definisati pravila, broj činovnika, da li želi i dalje da ima ovoliki broj (službenika na položaju) ili ne. Mi smo se opredelili, kada je reč i o zamenicima, podsekretarima i pomoćnicima (pokrajinskih sekretara) da imamo ovaj broj – možda smo mogli da imamo nekoliko funkcionera manje na položaju, ali takvo je bilo naše opredeljenje“, naveo je tada Mirović.

Upravna inspekcija Upravnog inspektorata Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sprovela je tokom 2019. godine redovne inspekcijske nadzore u organima AP Vojvodine i, između ostalog, ukazala je pokrajinskim organima „na obavezu koja je propisana zakonom“.

Kao i pre toga, Pokrajinska vlada je nastavila da ignoriše zakon sve do danas. Mirović je pre dve godine čak o tome otvoreno govorio.

„Rekli su da je zakonom propisan okvir za postupanje u tim slučajevima (raspisivanje konkursa), međutim, mi smo definisali neki svoj način rada, delokrug rada, uslove pod kojima smo radili sve ove godine, e sad da li je to idealno, verovatno nije. Jednostavno smo tako započeli i tako smo završili mandat, bez nekog sada tu mističnog ili ne znam kakvog razloga zbog čega to tako radimo. Nismo čak ni održali nijedan sastanak u smislu donošenja odluke na tu temu, jednostavno smo tako počeli i tako smo završili mandat. Nova vlada će verovatno analizirati sve to, uključujući preporuke ili nalaze inspekcije, i doneti odluku u skladu sa svojim potrebama“, kazao je juna 2020. Igor Mirović za VOICE.

On je tada negirao spekulacije o tome da se konkursi ne raspisuju zbog toga što pojedini vršici dužnosti ne ispunjavaju zakonske uslove za službenike na položaju, ali je potvrdio da takvih ipak ima u svojoj administraciji.

„To što nismo raspisali konkurse… time nismo nikoga štitili, niti smo zataškavali činjenicu da postoji nekoliko ljudi koji ne ispunjava uslove. Apsolutno ih ima, ali njihov opstanak na toj funkciji nije bio razlog zbog čega smo izbegavali konkurse.“

Denis Kolundžija (Autonomija)