Skip to main content

Savet Evrope pozvao na strožu regulaciju tehnologija za prepoznavanje lica

(Pod) razno 28. jan 2021.
< 1 min čitanja

Savet Evrope je pozvao države strože regulišu tehnologije za prepoznavanje lica kako se ne bi zloupotrebljavale za kršenje privatnosti.

U novim smernicama koje je usvojio komitet Saveta Evrope, upućenih vladama, poslanicima i kompanijama predloženo je da se zabrani prepoznavanje lica isključivo u svrhu utvrđivanja boje kože osobe, verskog ili drugog uverenja, pola, rasnog ili etničkog porekla, starosti, zdravstvenog ili socijalnog statusa, navodi se u saopštenju.

Zabrane bi, navodi se, pomogle da se izbegne diskriminacija.

Predlog se odnosi i na tehnologije koje pored lica mogu da detektuju emocije, kako bi se izbegla zloupotreba osobina ličnosti ili mentalnog stanja.

Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić je rekla da tehnologije za prepoznavanje lica mogu biti od velike koristi na dnevnom nivou, ali i da mogu ugroziti osnovna ljudska prava.

“To bi osnažilo vlade i druge da nadgledaju i kontrolišu važne aspekte našeg života, često bez našeg znanja ili pristanka. Ali ovo se može zaustaviti. Ove smernice obezbeđuju zaštitu ličnog dostojanstva ljudi, ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući bezbednost njihovih ličnih podataka”, navela je ona.

(Beta)