Skip to main content

Romski centar traži uvođenje romskog i albanskog jezika u službenu upotrebu

Građani 13. mar 2023.
< 1 min čitanja

"Ako je Srbija na putu ka EU, onda je dužna da poštuje prava i slobode manjina"

Romski Centar za strategiju, razvoj i demokratiju podneo je inicijativu za uvođenje romskog jezika u službenu upotrebu tamo gde je, na osnovu popisa, romska zajednica to ostvarila u organima lokalne samouprave i inicijativu za uvođenje albanskog jezika u službenu upotrebu na celoj teritoriji Srbije.

Dopis je poslat državnim organima Srbije, koji bi u roku od 15 dana trebalo da obaveste Romski Centar za strategiju razvoj i demokratiju šta su preduzeli da se ispoštuju Ustav Srbije, zakoni i međunarodne obavaze.

Po isteku roka od 15 dana, navodi se u saopštenju, oglasićemo se javno 8. aprila i preduzeti pravne korake ka prekšiocima zakona i Ustava, o čemu ćemo obavestiti i međunarodne organizacije i institucije.

Ako je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, onda je dužna i obavezna da poštuje prava i slobode manjina, u ovom slučaju Roma i Albanca, ali i Egipćana, Aškalija, Goranaca, Bošnjaka i Turaka koji se služe albanskim jezikom, navodi se u saopštenju.

(FoNet, foto: Pixabay)