Skip to main content

Rasprava o novom zakonu o zadužbinama i fondacijama

Autonomija 04. дец 2008.
2 min čitanja

milorad-djuric.jpgVojvođanski sekretar za kulturu Milorad Đurić izjavio je danas da novi zakon o zadužbinama treba da odbaci postojeća zastarela rešenja u toj oblasti i na primereniji način reguliše pravni status zadužbina i fondacija.
Đurić je na javnoj raspravi u Skupštini Vojvodine ocenio da je pozitivno to što je u izradi prednacrta zakona ostvareno puno partnerstvo civilnog sektora i države i dodao da je uloga Vojvodine precizno utvrđena u zakonskim odredbama.
Novi zakon daće ovlašćenja Vojvodini, kod upisa zadužbina i fondacija u registar kao i u nadzoru nad sprovođenjem zakona na teritoriji pokrajine, kazao je Đurić.
Član radne grupe za izradu Zakona o zadužbinama Dragan Golubović, koji je u ime Evropskog centra za neprofitno pravo učestvovao u njegovoj izradi, ocenio je da najveci problem aktuelnog zakona o zadužbinama predstavlja nedostatak međunarodnih standarda i njegova zastarelost.
On je naveo da novo zakonsko rešenje predviđa dva pravna oblika: zadužbinu i fondaciju, koje mogu osnivati i pravna i fizička lica.
Za osnivanje zadužbine potrebna je osnovna imovina, čiji je minimalan iznos utvrđen zakonom, a za osnivanje fondacije nije potrebna imovina.
„Ciljevi zbog kojih se osniva zadužbina mogu biti opštekorisni, ali i privatni. Uslovi za osnivanje zadužbine koja ima privatne ciljeve su strožije propisani i podrazumevaju veći iznos minimalne osnovne imovine, ne uživaju poreske i budžetske povlastice, niti mogu neposredno da obavljaju privrednu delatnost, rekao je Golubović.
On je precizirao da se sa druge strane, fondacija može osnivati samo radi ostvarivanja opštekorisnih, neimovinskih ciljeva.
„Prednacrt zakona precizno definiše šta se smatra opštekorisnim, a šta privatnim ciljevima zbog kojih se može osnovati zadužbina ili fondacija“, rekao je Golubović.
On je kazao da su u nacrt uvršćene i novine kojima se stvara mogućnost da zadužbine i fondacije osniva država, autonomna pokrajina, grad ili opština, kada nastupaju kao nosioci javne vlasti, što će biti uređeno posebnim propisom.
„Na taj način podržava se javno i privatno partnerstvo u ovoj oblasti, a prednacrt uređuje i upis u registar predstavništava i stranih fondacija. Time se otklanja praznina u postojećem zakonu, koja predstavlja prepreku za njihovo legalno i transparentno poslovanje u Srbiji“, kazao je Golubović.

(Beta)