Skip to main content

Poverenica: U Srbiji od početka godine 13 femicida, nasilje nad ženama i dalje veoma prisutno

Građani 18. maj 2022.
< 1 min čitanja

U Srbiji je od početka godine ubijeno 13 žena što potvrđuje da je problem nasilja nad ženama i dalje veoma prisutan, ocenila je danas poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Ona je u pisanoj izjavi povodom nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja ocenila da su ostvareni pomaci u sistemu zaštite žena od nasilja ali i da je potrebno “kontinuirano unapređenje ljudskih kapaciteta, njihova stalna edukacija i međusobna koordinacija, bolja procena rizika i pronalaženje novih metoda u rešavanju problema rodno zasnovanog nasilja”.

“Podrška žrtvama mora biti prioritet čitavog društva, a reakcija nadležnih organa na prijavljeno nasilje efikasnija. Važno je da državni organi odlučnije pokažu rešenost da adekvatno odgovore i na ovakav vid nasilja i da javnost informišu o preduzetim merama”, navela je poverenica a preneo njen kabinet.

Podsetila je da je ta institucija uputila incijative za izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija koja se odnosi na uvođenje obaveznog obaveštavanja žrtve o tome da se osuđeni otpušta sa izdržavanja kazne, kao i za izmenu Krivičnog zakonika u cilju njegovog usklađivanja sa Istambulskom konvencijom.

(Beta, foto: N1)