Skip to main content

Pokrajina traži 4,4 milijarde od Republike

Aktuelno 26. avg 2015.
2 min čitanja

Pokrajinska vlada donela je na današnjoj sednici odluku da Vladi Srbije i Ministarstvu finansija upuzi Zahtev za odobravanje 4,4 milijarde dinara na ime transfera Autonomnoj pokrajini Vojvodini za izvršavanje obaveza.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman rekao je na konferenciji za novinare da će zahtev biti upućen zbog smanjenih prihoda u budžetu Vojvodine, te da je zahtev u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Radoman je kazao da je u prvih šest meseci u budžet pokrajine ušlo oko 11 milijardi dinara, što čini svega 3,2 odsto u odnosu na poreske prihode budžeta republike.

„Znači ne sedam odsto, već svega 3,2 odsto, a kada se tome doda da je deo tih prihoda namenski i da Pokrajina njima ne može slobodno da raspolaže, jer im je unapred određena namena, manevar za izvršavanje obaveza je još manji“, kazao je Radoman.

On je dodao da su prihodi kojima Pokrajina zaista raspolaže i kojima treba da izvrši svoje nadležnosti porez na dobit preduzeća (24 odsto pripada Pokraniji) i porez na zarade (18 odsto pripada Pokrajini) prikupljeni na teritoriji Vojvodine.

„Imamo negativan trend u ostvarenju tih prihoda. U celoj zemlji je porez na dobit preduzeća za prvih šest meseci manji za 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što se odražava i na Vojvodinu“, kazao je Radoman.

Kako je objasnio, u prvih šest meseci najveći poreski obveznik NIS uplatio je 1,1 milijardi manje poreza, veliki poreski obveznici, gde je i Elektrovojdoina, uplatili su 1,5 milijardi manje poreza, a svi ostali 183 miliona manje.

„Uplate u budžet su manje za 14 odsto u celoj zemlji zbog teške ekonomske godine, a preduzeća iskazuju manju dobit. Ako pretpostavimo da će uplate u budžet Vojvodine biti 350 miliona, kako je to bilo u julu 2015. godine i da neće biti vraćena akontacija poreskih obveznika, možemo pretpostaviti da će u budžetu Vojvodine biti manje 4,4 milijarde u odnosu na projektovano“, kazao je Radoman.

Pokrajinska vlada taj novac traži iz budžetske rezerve, a Radoman je dodao da Republička vlada uverava da se republički budžet dobro puni i da postoje uštede, te da 13 milijardi dinara od MMF-a neće biti iskorišćeni za kapitalna ulaganja, što bi omogućilo uplatu u pokrajinski budžet.

Radoman je objasnio da je Vojvodina došla u ovakvu situaciju, jer još uvek nije donet zakon o finansiranju pokrajine, pa se tako njen budžet zasniva na Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu za svaku godinu.

„Kada je 2012. izmenjen zakon o budžetskom sistemu, osnovica za sedam odsto koji pripadaju Vojvodini smanjena je sa ukupnih prihoda i primanja budžeta na poreske prihode. To znači da je tako u budžetu Vojvodine svake godine manje 11 milijardi dinara“, kazao je on.

Prema računici Sekretarijata, ukupni prihodi republike su 924 milijade, a poreski 764 milijarde, pa je tako osnovica za obračun prihoda od sedam odsto umanjena za 160 milijardi, što čini tih 11 milijardi.

Pokrajina je 2012. godine uputila Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti ove odredbe, ali odgovor na to pitanje nije dobijen do danas.

(Autonomija)