Skip to main content

Počela da radi Agencija EU za azil

Marginalci 19. јан 2022.
< 1 min čitanja

Danas je počela da radi Agencija EU za azil (EUAA) koja će pomoći da se odluke o azilu donose na brži i pošteniji način i da standardi prijema budu što jedinstveniji širom EU.

EUAA, koja je ključni rezultat Novog pakta o migraciji i azilu, takođe će doprineti većoj uniformisanosti kod donošenja odluka i većoj usklađenosti između sistema azila članica EU.

Nova agencija ima unapređeni mandat u odnosu na svog prethodnika – Evropsku službu za podršku azilu (EASO), saopštila je Evropska komisija.

Na osnovu iskustva EASO, nova agencija ima ojačani mandat kako bi doprinela efikasnijem sistemu azila kroz veću operativnu i tehničku podršku članicama, uključujući obuke, pripremljenost, analize i razmenu infromacija.

Navodi se da će 500 stručnjaka, uključujući prevodioce i obučene za prijem azilanata, biti spemno za brzo raspoređivanje u timove za podršku azilu na zahtev neke članice EU.

Predviđeno je da Agencija EU za azil razvojem operativnih standarda, smernica i najbolje prakse doprinese „jedinstvenom i visoko kvalitetnom odlučivanju“ kada je reč o azilu.

Nova agencija će takođe bolje pratiti sisteme azila i prijema u članicama i izveštavati o tome a sa ciljem da se obezbedi doslednija praksa širom Evrope, potpuno u skladu sa EU zakonima.

I nova agencija će blisko sarađivati sa agencijama UN, dodaje se.

Kako je navela Komisija, novi nezavisni Oficir za osnovna prava i novi mehanizam za žalbe obezbediće zaštitu prava onih koji podnose zahteve za azil.

Nova agencija u 2022. će dobiti 172 miliona evra iz EU fondova i pokrenuće osam operacija za podršku azilu i vlastima koje rade na prijemu u Belgiji, Kipru, Grčkoj, Italiji, Letoniji, Litvaniji, Malti i Španiji a biće angažovano gotovo 2.000 službenika.

(Beta, foto: Pixabay)