Skip to main content

Po elaboratu objekat Skupštine Vojvodine nije nebezbedan

Info 17. dec 2022.
< 1 min čitanja

"Potrebno je u narednom periodu (i do godinu dana nakon puštanja podzemne garaže u rad) kontinuirano pratiti merenje sleganja objekta"

Fakultet tehničkih nauka – Departman za građevinarstvo i geodeziju izradio je elaborat o nastaloj šteti i merama sanacije na delu zgrade vojvođanske skupštine u vezi sa izgradnjom podzemne garaže u neposrednoj blizini, a između ostalog analiza pokazuje da “ne postoje indikacije koje bi ukazivale na to da je objekat Skupštine AP Vojvodine nebezbedan, osim lifta čije je korišćenje zabranjeno do završetka radova na sanaciji”.

Kako je saopšteno iz Pokrajinske vlade, objekat Skupštine APV je makroskopski pregledan, prikupljena su geodetska snimanja njegovog sleganja u periodu od septembra do novembra, kao i merenja pomeranja na mestima dilatacije (zapadno krilo – centralni deo) u periodu od 3. novembra do 8. decembra.

U elaboratu se zaključuje da je na osnovu rezultata merenja došlo do sleganja dela objekta usled radova na izgradnji podzmene garaže, te da je “nakon izrazitijeg sleganja u oktobru dalje sleganje stabilizovano, odnosno nije se povećavalo do vremena izrade ovog elaborta”.

“Predlaže se sanacija oštećenih delova objekta u zoni dilatacije i lifta. U vreme izrade ove analize nisu uočene nikakve indikacije oštećenja konstrukcije objekta Skupštine AP Vojvodine”, dodaje se.

Kako se navodi u elaboratu, potrebno je u narednom periodu (i do godinu dana nakon puštanja podzemne garaže u rad) kontinuirano pratiti merenje sleganja objekta.

“Nadležna Uprava za zajedničke poslove AP Vojvodine, koja upravlja objektom, naložiće narednih dana sanaciju kancelarija i lifta u objektu o trošku investitora podzemnih garaža i sa nalazima elaborata upoznaće Zavod za zaštitu spomenika kulture i nadležne inspekcijske službe”, zaključuje se u saopštenju.

Podsetimo, juče je grupa opozicionih partija iz Novog Sada podnela krivične prijave protiv odgovornih za oštećenje zgrade pokrajinskog parlamenta tokom izgradnje podzemne garaže zbog više krivičnih dela, između ostalog i zbog nezakonite dodele građevinske dozvole za taj posao.

(Autonomija)