Skip to main content

Petrović Škero o zakonu: Park će neko poželeti i moći će da se ekspropriše

Aktuelno 30. нов 2021.
4 min čitanja

Park će neko poželeti i moći će da se ekspropriše, kaže Vida Petrović Škero, članica Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) i nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije, o izglasanom zakonu. Čiji je to interes – to nećemo znati, ovakve odredbe su, pre svega, moguće koruptivne, navela je gostujući u Danu uživo i dodala: „Korupcija je i koruptivna odredba koja daje mogućnost da se na ovaj način nešto radi“. Govoreći o Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, kaže da je interesantno da ne važe ista pravila za građane i partije – kada žele da upute inicijativu za promenu nekog zakona.

Zakon jedan za drugim dolazi, a narod ništa ne zna o tome, kaže gošća Dana uživo.

Govoreći o Zakonu o eksproprijaciji, kaže da se o njemu ne zna dovoljno. Govori o nepokretnostima i zemlji i tačno dolazi u nastavak onoga svega što se dešava u vezi rudnika koji su otvoreni ili moguće da će biti otvoreni, u vezi fabrika koje su otvorene, „prljavih fabrika“, kaže, dodajući – da bi se izgradile potreban je prostor. Stravično alarmantno o čemu ova mala zemlja Srbija treba da razmisli, zemlja koja se topi, je da dobijamo zakon po kome će moći svaka vrsta svojine, i javna imovina, što znači i park – sve može da se ekspropriše kada je to u javnom interesu, dodala je. „Šta je javni interes, nigde nije tačno definisano. Kažu, zakonom. Kojim zakonom? Imamo gomile zakona i svaki može da se izmeni za dva dana. Samo da se setimo kako je donet poseban zakon o eksproprijaciji za Beograd na vodi i koji je to javni interes kad se zidaju zgrade jedne do druge“, upitala je gošća N1.

Govoreći o postupku, kaže da pored toga što se radi o javnom interesu, koji će morati da u roku od 15 dana Vlada da utvrdi, započeće postupak eksproprijacije. „Vlasnik će imati rok od pet dana da se izjasni da li želi da uđe dobrovoljno u tu eksproprijaciju ili ne. U roku od 15 dana postoji rok u kome će se doneti rešenje o eksproprijaciji… Ako postoji novi dokaz, imaćete tri dana“, navela je i dodala da to prevazilazi meru svih naših zakona koji uvode nekakve rokove.

Petrović Škero ističe da postoji još jedan osnov za eksproprijaciju – „da ugovorni odnos postaje javni interes“, a ugovorni odnos je vezan za ugovor Republike Srbije i stranog investitora isključivo, dakle ne domaćeg. Ona podseća na ranija iskustva i ističe da i dan danas ne znamo kakav je ugovor u Beogradu na vodi, ali ne znamo ni o mnogim drugim ugovorima koji su vezani za prodaju imovine, obradive zemlje, vode…

„Park će neko poželeti i moći će da se ekspropriše“, navela je, objašnjavajući novi zakon, koji još nije potpisao predsednik Srbije.

Čiji je to interes – to nećemo znati, ovakve odredbe su, pre svega, moguće koruptivne, navela je i dodala: „Korpucija je i koruptivna odredba koja daje mogućnost da se na ovaj način nešto radi“. Postavlja se pitanje, kaže gošća N1, da li pojedinac ima mogućnost da se pravno bori u ovakvim vremenskim okvirima (postupak od 15 dana). Tvoja zemlja i zgrada će da odu, biće eksproprisani, a postupci u vezi sa tim će da traju, navodi Petrović Škero, pitajući – da li je to logično.

Kaže da nije sigurna da je slat ovaj zakon na mišljenje EU, s obzirom na hitnost.

„Volela bih svakog čoveka koji radi u u državnim institucijamada da vidim da kaže da li je moguće izvesti rokove koji su predviđeni ili sve ovo predstavlja simulaciju nečega da je sve pravno i zadovoljeno, a u stvari imamo dovođenje na mala vrata stranog kapitala“, navela je.

Što važi za inicijativu građana, ne važi za partije

Venecijanska komisija dala je mišljenje o Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi. Komentarišući to, Petrović Škero kaže da mora da napomene da ni prvo mišljenje Venecijanske komisije iz oktobra ni od pre nekoliko dana nije prevedeno i građanina Srbije ne može s tim da bude upoznat. Navela je da je Venecijanska komisija rekla da se mora srediti zakon i da treba voditi računa o specifičnom sastavu Skupštine, jer opozicija ne učestvuje, a da naročito treba regulisati odredbe vezane za ustavni referendum, što ocenjuje da nije urađeno.

Ne sumnja, kaže, da će i ovoga puta dobar deo stanovništva biti dovožen autobusima, ili da će se događati da se ljudi primoravaju da izađu na referendum. Može da izađe petoro, ako troje glasa za usvajanje Ustava, mi ćemo dobiti novi deo Ustava, rekla je.

Kada je reč o narodnoj inicijativi, prikupljanje potpisa postaje gotovo nemoguća misija, a sve to i košta – produžen je rok za prikupljanje potpisa, ali njihovo overavanje košta milion i 200 hiljada dinara. Komentarišući to, Petrović Škero kaže da se faktički time obesmišljava ta mogućnost građana, jer svima, kako ocenjuje, ipak opada strandard.

Sa ovakim načinom uvođenja taksi, neće biti moguće da kao u Švajcarskoj građani skupljaju potpise da li će škola biti izgrađena i kako, da li je potrebno da bude izgrađeno obdanište, navodi.

„Interesantno je da kada se inicijativa za nov zakon ili promenu zakona vrši od strane političke partije – to nije potrebno, ali kad to rade građani, onda je potrebno. Dosta je interesantno onda koja je stvarna volja – da li sve što radimo, radimo u interesu građana Srbije, ili neke interesne sfere“, navela je.

Govoreći o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa, kaže da je sama procedura poboljšana u odnosu na prethodnu, napravljenu 2018. godine od strane istih političkih aktera, ali da sadržina ima toliko mana da kod nje izaziva veliku sumnju.

Govoreći o izboru sudija i tužilaca, koji je trebalo da se izmesti iz Skupštine, pita da li će stvarno to da se desi ili ćemo samo promeniti način tog rada. „Ko će vršiti izbore? Visoki savet sudstva i tužilaštva. A kakav je sastav tog saveta“, pita. Ona navodi da se posredno ili neposredno članovi komisije koja bira VSS – i to četiri od pet , da se oni biraju u Skupštini, a njih petoro će izabrati članove VSS. Dodaje da je Venecijanska komisija i stručna javnost ukazivala da to može dovesti do grube politizacije.

Komentarišući izbor tužilaca i objašnjavajući proceduru, kaže da je tužilaštvo dobilo veće promene od sudstva, ali da će to – kakvo će biti tužilaštvo, zavisiće od „primene ustavnog amandmana i naročito od zakona koji će se donositi i koji mogu da se donose po hitnom postupku, i mogu da se menjaju u toku jednog dana“. Celu nadležnost saveta urediće zakon, i koji će biti kriterijumi za izbor i razrešenje – urediće zakon, dodala je.

(N1, Foto: N1)