Skip to main content

OŠFG: Prijava protiv sudskog veštaka

Građani 22. нов 2022.
2 min čitanja

"U prijavi se ističe i da je odstupanje veštaka u izradi nalaza postalo pravilo, kao i da je u prethodnom periodu podnet niz prijava zbog ovakvog postupanja"

Advokat koji zastupa Draganu Arsić i Nikolu Arežinu u postupku koji se vodi protiv njih u tužbi Sanje Petrić, za pretrpljenju materijalnu štetu nastalu presecanjem par metara žice i jednog katanca u NP Fruska Gora, podneo je Ministarstvu pravde prijavu protiv sudskog veštaka Miroslava Tomina iz Novog Sada.

Kako je saopšteno iz Pokreta Odbranimo šume Fruške gore (OŠFG), prijava je podneta „zbog nesavesnog i nestručnog obavljanja veštačenja u predmetu P-51976/2021 koji se vodi pred Osnovnim sudom u Novom Sadu“.

„Sudski veštak je odstupio od zadatka koji mu je sud dao, utvrđivao je nešto što nikada nije bilo predmet zadatka veštačenja i time je prekoračio granice svojih ovlašćenja i stavio se na stranu tužilje Sanje Petrić“, navodi se saopštenju OŠFG.

Dodaje se da je u prijavi kao nesporno navedeno da je sudski veštak odstupio od zadatka koji mu je odredio sud; da je nezakonito uvrstio u dokaze i dokumentaciju koja se nikada nije nalazila u spisima; da je bio u komunikaciji sa suprotnom stranom (tužiljom) bez znanja suda i tužene i da je u takvoj nezakonitoj komunikaciji pribavio dokaze koje tužilja nije dostavila u sam predmet.

Takođe, veštak je, po tvrdnji OŠFG, utvrđivao „vrednost nečega što nikada nije bio zahtev tužilje, niti je sud takvo nešto odredio u zadatku“; zatim je odredio izvođenje radova koje ni tužilja sama inicijalno nije izvršila prilikom postavljanja ograde, čime se nesporno stavio na njenu stranu i obesmislio objektivnost veštaka u sporu.

“Sve navedeno vodi zaključku da je sudski veštak Tomin nesavesno i nestručno obavio veštačenje i da su se stekli uslovi da Ministarstvo pravde pokrene postupak preispitivanja odgovornosti i da izrekne sankciju veštaku kako se ne bi ponavljale slične stvari“, stoji u saopštenju.

U Prijavi se ističe i da je „odstupanje veštaka u izradi nalaza postalo pravilo“, kao i da je u prethodnom periodu podnet niz prijava zbog ovakvog postupanja.

Navodi se i da je potrebno da Ministarstvo „blagovremeno i delotvorno reaguje kako bi se sprečilo da sudski veštaci preuzimaju ulogu suda“ i samoinicijativno sebi određuju zadatak veštačenja, uprkos jasno definisanom zadatku koje daje sud, zaključuju u OŠFG.

(Autonomija, foto: OŠFG)