Skip to main content

Opada broj mađarskih đaka

Autonomija 19. сеп 2008.
< 1 min čitanja

19. septembar 2008. [2:02]
Broj pripadnika manjina, pa tako i mađarske, koji u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima uče na svom jeziku iz godine u godinu se menja, ali je stalno opadanje tog broja nedvosmislena tendencija, naročito u slučaju mađarskih đaka. Trećina mađarskih srednjoškolaca uči u odeljenjima sa srpskim nastavnim jezikom.
Mogući razlozi za to su objektivne i subjektivne prirode. Primetan je nedostatak nastavničkog kadra i uopšte, a posebno u osnovnim i srednjoškolskim odeljenjima sa mađarskim nastavnim jezikom – izvestio je list „Magyar Szó“ (Mađar so) sa sednice Odbora Skupštine Vojvodine za međunacionalne odnose.
Na nepostojanje odgovarajućeg nastavničkog kadra posebno je ukazala i kancelarija Pokrajinskog ombudsmana, čiji je izveštaj predstavio njegov zamenik Zoltan Gobor. Saglasivši se sa tom konstatacijom, pokrajinski sekretar za obrazovanje Zoltan Jegeš predložio je da se ispitaju uzroci tog stanja. Podržavajući takav stav, skupštinski odbor je inicirao da nadležni državni i pokrajinski organi preispitaju odgovarajuća pravila i rešenja. Među njima i sledeće: ko može da predaje u školama, u odeljenjima sa različitim nastavnim jezikom. Veliki problem predstavlja što u pojedinim školama mogu da predaju samo nastavnici sa diplomom Beogradskog univerziteta, dok se diplome Novosadskog univerziteta ne priznaju – piše pored ostalog „Mađar so“.

(www.vajdasagma.info)