Skip to main content

Olena Papuga: Još uvek vlada uverenje da je politika samo za muškarce

Info 28. мај 2021.
2 min čitanja

Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Olena Papuga izjavila je da su žene u politici u Srbiji na onim mestima na kojima se najviše radi, dok ih nema na pozicijama na kojima se odlučuje.

“Još uvek vlada uverenje da je politika samo za muškarce, ali to nije tako. To je predrasuda koju moramo promeniti”, kazala je Olena Papuga na seminaru u organizaciji Multietničke feminističke mreže Vojvodine i Udruženja Roma Novi Bečej, koji je održan u Zrenjaninu.

Ona je predložila organizovanje društvenog dijaloga, da bi se žene osnažile za učešće u političkom i društvenom životu i kako bi se napravila kvalitetna strategiju za njihovo uključivanje.

“Žene sa sela, marginalizovane žene, pripadnice manjina nisu dovoljno organizovane. Treba razgovarati sa njima, treba ih povezati. Njima za početak treba neko ko će im reći i ohrabriti ih da nisu manje vredne, da za njih ima mesta, i da za sebe počnu da ga stvaraju, usmeravati ih kako da se afirmišu i snađu u političkom životu. Mislim da bi nacionalni saveti mogli pomoći u tome”, kazala je Olena Papuga.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović kazala je da do pre nekoliko godina nije bilo ni jedne Romkinje koja je na nekoj funkciji, niti bilo kakvom istaknutom položaju.

“Ni sada, naravno, nije dovoljan broj, ali je veliki napredak za uključivanje žena u politički, društveni i javni život da imaju svoju predstavnicu”, kazala je Jelena Jovanović.

Odbornica u Skupštini opštine Šid Dejana Đurđević kazala je da na rukovodećim položajima u institucijama i javnim preduzećima nema žena koje su pripadnice nacionalnih manjina.

Navela je da od 19 mesnih zajednica u Šidu, samo 2 vode žene, a i u savetima mesnih zajednica takođe postoji mali broj žena i pripadnica nacionalnih manjina.

Predsednica Multietničke feminističke mreže Vojvodine Danica Jovanović ocenila je da je potrebno obezbediti namensko finansiranje žena-kandidatkinja u politici, dok se ne postigne jednaka zastupljenost.

Prema njenim rečima, za političku participaciju žena potrebno je dvostruko više energije jer je prvo potrebno dobiti podršku porodice i sredine za aktivizam, što često izostaje.

Dodala je da je potrebno uspostaviti nultu toleranciju na seksizam, sa jasnim kanalima prijavljivanja seksualnog uznemiravanja.

(Autonomija)