Skip to main content

NVO: Potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Autonomija 10. јун 2008.
2 min čitanja

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) iz Zrenjanina ocenio je danas da je Srbiji potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava, jer postojeća Služba za ljudska i manjinska prava nije efikasna.
U današnjem saopštenju CRCD povodom dvogodišnjice postojanja Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije navodi se da je potrebno organizovati javnu raspravu o osnivanju ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je ugašeno nestankom Državne zajednice Srbija i Crna Gora 2006. godine.
Ta nevladina organizacija kritikovala je Službu za ljudska i manjinska prava jer kasni u iniciranju donošenja i izmene domaćih propisa iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, za šta je najočigledniji dokaz činjenica da još nije donesen zakon o izboru i ovlašćenjima saveta nacionalnih manjina.
Zbog nepostojanja tog zakona, saveti nacionalnih manjina već nepune dve godine nemaju zakonski osnov za svoje funkcionisanje.
CRCD je naveo da ne funkcioniše ni Savet Vlade Srbije za nacionalne manjine, čiji je sekretar direktor Službe Petar Lađević, a taj savet se sastao samo jednom u toku dve godine.
Ocenjeno je da se Služba ne oglašava povodom pitanja važnih za ljudska i manjinska prava, kao što je bio slučaj u aprilu ove godine, povodom odluke Ustavnog suda, prema kojoj za učešće na parlamentarnim izborima stranke i koalicije nacionalnih manjina moraju da prikupe jednak broj potpisa kao i stranke većine.
„Time se vrlo ozbiljno ugrožava pravo pripadnika nacionalnih manjina na političko reprezentovanje“, dodaje se u saopštenju.
Navodi se i da je Služba za ljudska i manjinska prava ignorisala javnu diskusiju povodom procesa privatizacije medija, koja u velikoj meri ugrožava ostvarivanje prava na informisanje na manjinskim jezicima.
Ocenjuje se da nepostojanje internet stranice Službe u znatnoj meri umanjuje transparentnost u radu Službe.
CRCD je naveo da su aktivnosti Službe u proteklom periodu najviše bile vezane za pitanja readmisije i položaja romske nacionalne manjine, uz zapostavljanje većine drugih pitanja iz njene nadležnosti.
Kao redak primer brze reakcije Službe povodom aktuelnih dešavanja bila je poseta direktora Službe vlasnicima objekata devastiranih tokom i posle protivalbanskih demonstracija u većim gradovima Vojvodine februara 2008. godine.

(Beta)