Skip to main content

Novi Sad dobija ombudsmana

Autonomija 10. dec 2008.
2 min čitanja

gradskakuca.jpgOdbornici Skupštine grada Novog Sada usvojili su na današnjoj svečanoj sednici, zakazanoj povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, predlog Odluke o zaštitniku građana.
Gradski ombudsman je veoma značajna institucija pomoću koje građani mogu da ostvare svoja prava, ukoliko ih ugrožava lokalna administracija u nadležnosti grada Novog Sada, izjavio je predsednik gradskog parlamenta Aleksandar Jovanović.
Dodao je da je izuzetno važno da svi akteri i sve relevantne institucije uzmu učešće u zaštiti ljudskih prava, jer se ljudska prava moraju neprekidno negovati.
Potrebno je o tome i češće pricati, ali isto tako bi trebalo formirati mehanizme kako bi se ljudska prava poštovala, u čemu veliku ulogu igra i zaštitnik građana koji će biti imenovan najkasnije do februara naredne godine, najavio je Jovanović.
Svačanoj sednici prisustvovao je i ambasador Misije OEBS-a u Srbiji Hans Ola Urstad koje je tom prilikom izjavio da Vojvodina zauzima posebno mesto u Evropi, imajući u vidu brojne narode i narodnosti koji u njoj žive.
„Kako sam mnogo puta do sada istakao, a posebno danas kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, Vojvodina može da posluži kao primer drugima kako u ovoj oblasti treba raditi i kako treba živeti“, kazao je Urstad.
Izuzetno je važno što je jedna lokalna samouprava, jedan grad, odlučio da posveti posebnu sednicu svog parlamenta ovom jubileju i da nas sve zajedno podseti na to koliko je značajno štititi i unapređivati ljudska prava, rekao je Usrtad.
Pokrajinski ombudsman Petar Teofilović podržao je inicijativu da dobije kolegu na gradskom nivou i rekao da se Vojvodina može ponositi nekim pravima i načinom njenih uživanja u oblasti prava nacionalnih manjina.
Prema Teofilovićevim rečima, nakon EU, u Vojvodini je najviše jezika u službenoj upotrebi i postoje razni mehanizmi za aktivno uživanje tih prava u svim postupcima pred državnim organima, pa čak i u radu Skupštine.
Takođe, možemo da se podičimo i najvišim stepenom discipline i pozitivnog odnosa prema ljudskim pravima, kao koncepciji u našoj zemlji, što rezultira i boljim nivoom njihove zaštite i poštovanja uopšte, izjavio je Teofilović.
Dodao je da bi na nivou Srbije trebalo poraditi na čitavom nizu zakona bez kojih još nemamo dovršen stabilan sistem ljudskih prava i njihove zaštite.
Trebalo bi usvojiti Zakon o ravnopravnosti polova, opšti ili krovni Zakon o diskriminaciji jer imamo samo Zakon o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, a mnogi zakoni bi trebalo da se dopune, poput Zakona o zaštiti prava deteta u koji treba ubaciti zabranu fizičkog kažnjavanja dece u porodičnom okruženju, kazao je pokrajinski ombudsman.
Svečanoj sednici pored gradskih čelnika prisustvovali su i šef odeljenja za zaštitu izbeglica UNHCR-a u Srbiji Dzon Endrju Jang i državna sekretarka za ljudska i manjinska prava Aniko Muškinja Hajnrih.
Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija 1948. godine i prvi put priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika.
Prvi član deklaracije glasi: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva“.

(Beta)