Skip to main content

Nova presuda u korist ekoloških aktivista

Građani 25. jan 2023.
2 min čitanja

"Činjenica da su radnje tuženih usmerene prema imovini tužilje, ali pravo izražavanja ne staje ispred ograde privatnog poseda"

Osnovni sud u Novom Sadu doneo je rešenje kojim odbija tužbeni zahtev Sanje Petrić, suvlasnice kompanije Galens, za smetanje državine, protiv aktivista Dragane Arsić, Nikole Arežine, Petra Živanovića i Dušana Tomića i obavezuje se da tuženima isplati ukupno 184.500 na ime sudskih troškova.

Kako je saopšteno iz Pokreta Odbranimo šume Fruške gore (OŠFG), sud je utvrdio da je tužbeni zahtev neosnovan pozivajući se na više odredbi Ustava Republike Srbije, na Zakon o svojinsko pravnim odnosima, na Zakon o zaštiti prirode i Zakon o šumama, na Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi NPFG, na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i na praksu Evropskog suda za ljudska prava.

Podsetimo, Sanja Petrić je tužila aktiviste Pokreta “Odbranimo šume Fruške gore” i “Fruškaća” zbog kretanja preko njenih parcela na Kestenu tokom protesta “Svi za šume – šume za sve” dana 9. oktobra 2021. godine, u području koje je deo “Nacionalnog parka Fruška gora”.

Sud se pozvao na član 74 Ustava – pravo na zdravu životnu sredinu, pravo na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, da je “samim tim pitanje koje se odnosi na stanje i ugrožavanje životne sredine (ograđivanje šume Nacionalnog parka koje onemogućava kretanje ljudi i životinja) je nužno pitanje od opšteg interesa”.

Takođe, presudom je ukazano na to da vlasnik parcele ne može ograničiti pristup Nacionalnom parku, već da to može učiniti samo upravljač, odnosno Javno preduzeće “Nacionalni park Fruška gora”, obeležavanjem tablama mesta i objekata kojima je pristup i boravak zabranjen ili ograničen.

Pozivanjem na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Sud dalje navodi: “Činjenica da su radnje tuženih usmerene prema imovini tužilje, ali pravo izražavanja ne staje ispred ograde privatnog poseda, jer se član 10 Konvencije primenjuje nezavisno od okruženja u kom se izražava”

Ovo je jedan od pet postupaka koji su suvlasnici kompanije Galens pokrenuli protiv aktivista, da bi u međuvremenu sami odustali od krivične tužbe, dok je u postupka sud doneo odluke u korist Dragane Arsić i drugih tuženih aktivista.

(Autonomija)