Skip to main content

Nepravilnosti u nabavkama tri srpska državna preduzeća u 2020. više od milijardu evra

Građani 04. nov 2021.
3 min čitanja

Najveće nepravilnosti u javnim nabavkama u 2020. godini u Srbiji utvrđene su kod Javnog preduzeća (JP) Putevi Srbije, JP Elektroprivrede Srbije (EPS) i Društva za upravljanje železničkom infrastrukturom – Infrastruktura železnice Srbije, a iznosile su ukupno milijardu evra, rečeno je portalu N1 u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI).

“Kod ova tri preduzeća utvrđene su nepravilnosti u iznosu od 125,61 milijardi dinara, što iznosi oko 97 odsto od ukupno utvrđenih nepravilnosti u javnim nabavkama u 2020. godini”, istakli su u DRI.

Nepravilnosti u javnim nabavkama su velike i samo tokom prošle godine utvrđene su u iznosu od 129 milijardi dinara, navodi se u Izveštaju o radu DRI za 2020.

Kao primere nepravilnosti sa velikom iznosom navedeno je da Putevi Srbije nisu sproveli postupke javnih nabavki, a da pri tom nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

EPS je doneo odluke o dodeli ugovora i zaključilo ugovore o javnim nabavkama sa ponuđačima čije ponude su sadržale bitan nedostatak, zbog koga su iste morale biti odbijene kao neprihvatljive, a takođe je i vršilo izmene bitnih elemenata ugovora pri čemu za navedene izmene nisu bili ispunjeni uslovi, naveo je DRI.

Infrastruktura železnice Srbije, pak, u postupku revizije “nije dokumentovala da su procenjene vrednosti javnih nabavki, zasnovane na sprovedenom ispitivanju, istraživanju tržišta predmeta javne nabavke koje uključuju proveru cene, kvaliteta, perioda garancije, održavanja i sl, kao i provere da je procenjena vrednost validna u vreme pokretanja postupka javne nabavke”.

DRI je u revizijama finansijskih izveštaja u 2020. godini utvrdila greške u iznosu od 376 milijardi dinara, a u revizijama pravilnosti poslovanja utvrdila nepravilnosti u iznosu od 130 milijardi dinara.

Greške se, kako su objasnili u DRI, odnose na pogrešna iskazivanja u finansijskim izveštajima.

“U revizijama finansijskih izveštaja revidiramo materijalno značajna pogrešna iskazivanja. U svakom izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja navodimo, u skladu sa standardima revizije – ‘Naš cilj je sticanje uveravanja u razumnoj meri o tome da finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške i izdavanje izveštaja o reviziji koji sadrži naše mišljenje’. Na osnovu toga izražavamo ocenu datih iskaza u finansijskim izveštajima i revizorska ocena može biti: pozitivna, sa rezervom, negativna ili uzdržavanje od davanja ocene”, objašnjava DRI.

Greške u revidiranim finansijskim izveštajima u 2020. godini su utvrđene u sledećim oblastima: stavke u bilansu stanja (nefinansijska i finansijska imovina, obaveze, i kapital), rashodi i izdaci, prihodi i primanja, rezultat poslovanja i ostalo.

“Nepravilnost je termin koji koristimo u revizijama pravilnosti poslovanja i prema Zakonu o DRI, nepravilnost u poslovanju označava neusklađenost poslovanja sa propisima ili usmerenjima, koje je dužan da uvažava subjekt revizije u svome delovanju. Uglavnom se odnosi na nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, obračuna plata ili zarada, preuzimanje obaveza iznad donesene aproprijacije, kod dodele subvencija, dotacija, i drugih obračuna i isplata”, objasnili su u DRI.

DRI je, kako se navodi u Izveštaju o radu te institucije za 2020, podnela osam krivičnih prijava protiv osam osoba, ali je “podneto i 11 informacija nadležnim tužilaštvima na dalje postupanje i ispitivanje da li u radnjama odgovornih lica postoje elementi protivpravnih radnji koje imaju obeležja krivičnog dela”.

“Krivične prijave su podnete za nenamensko korišćenje budžetskih sredstava po osnovu člana 362a Krivičnog zakonika, protiv odgovornih lica”, istakli su u DRI.

Inače, ovaj član Krivičnog zakonika, odnosi se na potrošnju veću od milion dinara u odnosu na propisanu.

Kada je reč 11 informacija koje je DRI poslala tužilaštvima, pet se odnosi na nepravilnosti u javnim nabavkama, dve su, kako su istakli u DRI, vezane za preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija.

“Jedna se odnosi na knjiženja faktura bez verodostojne dokumentacije, jedna na nepravilnosti u javnim nabavkama i isplate naknada fizičkim licima, jedna se odnosi na izvršavanje rashoda i preuzimanje obaveza na teret sredstava koja su trebala biti raspodeljena mesnim zajednicama i jedna se odnosi na utvrđene nepravilnosti u postupku pribavljanja i raspolaganja zemljištem u državnoj svojini koje je subjekt revizije dobio na besplatno korišćenje”, potvrdili su u DRI za portal N1.

(Beta)