Skip to main content

Nacionalni konvent zatražio produženje javne rasprave za Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

Info 22. sep 2021.
< 1 min čitanja

Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlja 23 i 24, koja obuhvataju oblasti pravosuđa i bezbednosti, uputile su danas zahtev nadležnom ministarstvu da produži javnu raspravu o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima.

Radne grupe su u saopštenju naglasile da je nacrt zakona, bez najave objavljen na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) krajem avgusta, a da je javna rasprava trajala 20 dana, što je minimalni zakonski period.

“Nacrt sadrži brojne odredbe koje će, ukoliko ostanu nepromenjene, ugroziti zagarantovana prava građana i njihovu bezbednost, umanjiti javnost rada policije, uticati na njen integritet i očuvati politički uticaj koji je glavna prepreka uspostavljanju operativne autonomije policije”, navodi se u saopštenju.

Radne grupe su ocenile da je potrebno produžiti javnu raspravu, u okviru koje bi bila organizovana posebna sednica Nacionalnog konventa, gde bi predlagač objasnio polazne osnove kojima se vodio prilikom izrade tog dokumenta.

Nacionalni konvent je stalno telo organizacija civilnog društva u okviru kojeg se vodi tematski strukturirana debata o pristupanju Srbije Evropskoj uniji po svim pregovaračkim poglavljima.

(Beta, foto: Pixabay)