Skip to main content

Na današnji dan đeneral Draža Mihailović odrekao se četničke ideologije

Građani 15. jul 2021.
< 1 min čitanja

Ako sadašnji zagovornici četničke ideologije budu do kraja dosljedni svom ideološkom vođi, onda nema brige. Istina, to bi bilo sa velikim kašnjenjem. Ali, bolje ikad nego nikad.

Zašto ovo kažem? Malo se zna, ili nije „poželjno znati“, da se na današnji dan prije tačno 75 godina, đeneral Dragoljub-Draža Mihailović, prilikom suđenja za počinjene ratne zločine tokom NOB-e, odricao svoje ideologije.

Mihailović je, nakon izricanja smrtne kazne, 15. jula 1946. godine, uputio pokajničku molbu Prezidijumu Narodne Skupštine FNRJ. U molbi četnički đeneral traži milost, tvrdi da se iskreno kaje i obećava da će svojim predanim i požrtvovanim radom biti od koristi novoj državi, u što je, kako navodi, već ubijedio novu vlast tokom sudskog procesa.

Molbu koju je đeneral Dragoljub–Draža Mihailović uputio Prezidijumu Narodne Skupštine FNRJ, prenosimo integralno.

Dokument:

Prezidijumu Narodne Skupštine

Federativne Narodne Republike Jugoslavije

Presudom Vrhovnog suda federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojnog veća, od 15. jula 1946. godine, osuđen sam na kaznu smrti streljanjem.

Skrhan fizički i duševno, nedaćama koje su me pratile kroz ceo moj život, molim Prezidijum Narodne Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije da mi kaznu smrti streljanjem zameni putem svoje milosti, kaznom lišenja slobode.

Molim da se ova moja molba uzme kao moje iskreno pokajanje i da mi Prezidijum olakša tešku kaznu na koju sam osuđen.

Uveravam Prezidijum da ću za vreme izdržavanja kazne lišenja slobode, svojim predanim i požrtvovanim radom uložiti sve da doprinesem koristi našoj novoj državi, kao što sam već pokazao pre i u toku procesa u više mahova.

S molbom da mi putem najviše milosti Prezidijum Narodne Skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije dade pomilovanje.

  1. jul 1946. g. Učtiv

U Beogradu Dragoljub-Draža Mihailović

(Antena M)